Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Koristne informacije

Vodnik po programu

Program je za obdobje 2014-2020 potrjen s strani Evropske komisije. Vodnik za prijavitelje je shranjen na spletnih straneh Evropske komisije.

Prijavni roki

Prijavni roki so objavljeni na spletni strani Evropske komisije.

Kontakti

Evropska komisija je odgovornost za naloge, povezane z izvajanjem programa Evropa za državljane prenesla na Izvajalno agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Izvajalska agencija je odgovorna za pripravo razpisov, za zbiranje predlogov, izbiro projektov in podpisovanje sklepov/sporazumov o nepovratnih sredstvih, finančnim vodenjem, spremljanjem projektov, komuniciranjem z upravičenci in pregledi na kraju samem.

Več informacij

Kontaktni podatki

Za promocijo programa Evropa za državljane in svetovanje od januarja 2014 na nacionalni ravni skrbi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), ki je nova kontaktna točka programa za potencialne prijavitelje iz Slovenije.
Dodatne informacije so tako na voljo na 01-620-94-50 ali na info@cmepius.si.

Koristne povezave

Evropska komisija, generalni direktorat za komuniciranje – na strani GD COMM najdete vse informacije v zvezi s programom Evropa za državljane, objave novih razpisov, novice in publikacije, ki so bile izdane v okviru programa Evropa za državljane.

Izvajalska agencija EACEA - na spletni strani Izvajalske agencije boste našli pravila za prijavo in izvajanje projektov, prijavne obrazce, obrazce za končna poročila in druge koristne informacije.

Skupnost občin Slovenije - SOS je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 175 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

Združenje občin Slovenije
- ZOS s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 141 občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

Odbor regij - odbor izraža svoja stališča in tako sodeluje v postopku odločanja EU

Svet evropskih občin in regij (Council of European Municipalities and Regions) - CEMR zastopa interese evropskih lokalnih oblasti in njihovih združenj v več kot 40 državah.

Skupščina evropskih regij (Assembly of European Regions) – AER je največja neodvisna mreža regionalnih oblasti v širši Evropi, ki združuje skoraj 230 regij iz 35 držav, zavzema pa se za načelo subsidiarnosti in regionalne demokracije.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.