Kontakt
Tajništvo

T: +386-1-620-94-50
F: +386-1-620-94-51
info@cmepius.si
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Aktivnosti


Vsak od podprogramov se osredotoča na posamezno ciljno skupino, oziroma področje, v okviru vsakega pa so na voljo naslednje tipske aktivnosti:

Mobilnost je aktivnost, katere glavni namen je omogočiti posamezniku osebni, študijski ali poklicni razvoj z mednarodno dimenzijo (v tujini). Mobilnosti variirajo po dolžini in namenu (krajše spopolnjevanje, strokovni obisk, študij in praksa v tujini …).
 
Partnerstva so administrativno manj zahtevni projekti, ki povežejo vsaj tri partnerske organizacije iz vsaj treh držav (izjema so bilateralna partnerstva Comenius in Comenius Regio, ki zahtevata sodelovanje organizacij iz vsaj dveh držav). Projekt se oblikuje na osnovi skupne teme, poudarek je na medsebojnem in mednarodnem sodelovanju.

Večstranski projekti so zahtevnejša oblika projektov, ki terja visoko raven vsebinske strokovnosti, kot tudi znanja in izkušnje s področja vodenja projektov, komunikacijo z in nadzor nad mednarodnimi partnerji, finančno načrtovanje in strukturiranje aktivnosti ter upoštevanje specifičnih finančno-administrativnih pravil. Na ravni decentraliziranih aktivnosti je ta oblika projektov na voljo edino v podprogramu Leonardo da Vinci – Prenos inovacij. Na ravni prijave centraliziranih aktivnosti pa so na voljo v vseh štirih sektorskih programih.

Tematske mreže, spremljevalni ukrepi so centralizirane aktivnosti, ki jih razpisuje in upravlja izvršna agencija v Bruslju. Gre za zahtevno obliko projektov, kjer se predvideva veliko število partnerjev in vrhunsko strokovno delo z pomembnim učinkom na evropski ravni.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.