Kontakt
Tajništvo

T: +386-1-620-94-50
F: +386-1-620-94-51
info@cmepius.si
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Tematske mreže


Tematske mreže so centralizirani projekti, v katerih lahko sodelujejo nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje za namen povezovanja,  diseminacije projektov in projektnih izdelkov ter uporabe le teh. Evropska komisija objavi vsako leto poseben razpis za sodelovanje na določene teme. V letu 2009 so bile razpisane štiri teme:

  • Nadaljnje izobraževanje učiteljev in izobraževalnega osebja (CITY-M),
  • Nadgradnja znanja in spretnosti za potrebe trga dela  (New skills network)
  • Delo z manj zastopanimi /depriviligiranimi skupinami (Inclusion)
  • Zagotavljanje kvalitete  na področju VET in izobraževanju odraslih (Quall)


Evropska komisija je izbrala štiri projekte/mreže, po enega iz vsake razpisane tematike. V dveh sodeluje tudi Slovenija. Več informacij najdete na povezavah:


V razpisnem letu 2010 je Evropska komisija razpisala naslednje teme:

  • Zgodnje opuščanje šole in  s tem povezane ukrepe ter šola druge priložnosti,
  • Vzpostavitev sodelovanja med izobraževanjem in trgom dela,
  • Evropski kreditni sistem za VET (ECVET),
  • Bralna in matematična pismenost odraslih.

Odobrena je bila le ena mreža in sicer v okviru prioritete »evropski kreditni sistem za VET« (ECVET).© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.