Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Comenius 2012


Prijavni roki v letu 2012

Individualna mobilnost učencev
1.12.2011
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)*
16.1.2012
30.4.2012
17.9.2012
Asistenti in šole gostiteljice
31.1.2012
Šolska partnerstva
21.2.2012
Regio partnerstva
21.2.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI  EN
Poziv k sodelovanju
SI   EN
Strateške prednostne naloge 
SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje
SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Razpoložljiva sredstva VŽU 2012
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU


Prijavna dokumentacija in merila izbora


Individualna mobilnost učencev
Prijavni obrazec
Prijavnica v slovenskem jeziku za pomoč pri izpolnjevanju
Ocenjevalni obrazec
Priročnik za akcijo Comenius Individualna mobilnost učencev SI  EN

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)
Prijavni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice
Ocenjevalni obrazec
Navodila za iskanje izobraževanj v bazi Comenius- Grundtvig

Asistenti
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Šole gostiteljice
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Šolska partnerstva
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obreazec (EN različica) - prava različica obrazca je 3.4.
Ocenjevalni obrazec - dvostranska partnerstva
Ocenjevalni obrazec - večstranska partnerstva
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Regio partnerstva
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Pripravljalni obiski
Obrazec za tehnični pregled in oceno vloge

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Comenius za leto 2012

Individualna mobilnost učencev
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - rok: 16.1.2012
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - rok 30.4.2012
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - rok 17.9.2012
Regio partnerstva
Večstranska partnerstva - tehnično neustrezne prijave
Večstranska partnerstva
Dvostranska partnerstva
Šole gostiteljice
Asistenti
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.