Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Grundtvig 2012


Prijavni roki v 2012

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) 16.1.2012
30.4.2012
17.9.2012
Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih* 16.1.2012
30.4.2012
17.9.2012
Delavnice 21.2.2012
Učna partnerstva 21.2.2012
Asistenti (posamezniki)
30.3.2012
Projekti prostovoljnega dela starejših 
30.3.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI  EN
Poziv k sodelovanju
SI   EN
Strateške prednostne naloge 
SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje
SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Razpoložljiva sredstva VŽU 2012
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU


Prijavna dokumentacija in merila izbora


Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice
Navodila za iskanje izobraževanj v bazi Comenius- Grundtvig

Obiski in izmenjave
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Asistenti
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Projekti prostovoljnega dela starejših
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrazec (EN različica)
Ocenjevalni obrazec

Delavnice
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Učna partnerstva
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrezec (EN različica) - prava različica obrazca je 3.4.
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Pripravljalni obiski
Obrazec za tehnični pregled in oceno vloge


Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil 2013


Projekti prostovoljnega dela starejših
Končno poročilo
Poročilo udeležencev mobilnosti

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Grundtvig za leto 2012 

Prostovoljno delo starejših
Grundtvig asistenti
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - rok 16.1.2012
Popravek sklepa Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - rok 16.1.2012
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - rok 30.4.2012
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - rok 17.9.2012
Obiski in izmenjave - rok 16.1.2012
Obiski in izmenjave - rok 30.4.2012
Obiski in izmenjave - rok 19.7.2012
Učna partnerstva - tehnično neustrezne vloge
Učna partnerstva
Grundtvig delavnice


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.