Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Erasmus 2012


Prijavni roki v letu 2012

Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC) 3.2.2012
Intenzivni programi (IP) 9.3.2012
Mobilnost študentov in osebja
9.3.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SI  EN
Poziv k sodelovanju
SI   EN
Strateške prednostne naloge 
SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje
SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije 
Razpoložljiva sredstva VŽU 2012
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU 

Evropske organizacije imetnice EUC listine v letu 2012


Prijavna dokumentacija in merila izbora


Erasmus individualna mobilnost (študenti in zaposleni)
Prijavni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC)
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrazec (EN različica)
Ocenjevalni obrazec

Intenzivni programi (IP)
Prijavni obrazec (za uporabo je potrebna registracija)
Navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca
Pripomoček za izračun zaprošene dotacije Erasmus IP
Navodilo za uporabo pripomočka za izračun zaprošene dotacije Erasmus IP
Ocenjevalni obrazec
Predstavitev z delavnice za prijavitelje

OPOMBA! Prijava za Erasmus intenzivne programe bo v letu 2012 potekala v elektronski obliki preko posebnega sistema. Sistem bo pripravljen za uporabo v začetku meseca februarja 2012. V vmesnem času lahko za pripravo svojega projekta uporabite zgornji obrazec. Vsebina elektronske prijave bo enaka vsebini zgornjega obrazca. Zgornjega obrazca ni dovoljeno uporabiti za dejansko prijavo. Vse vloge, ki bodo prispele na napačnem obrazcu bodo zavrnjene.

Erasmus konzorcij za prakse
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrazec (EN različica)
Ocenjevalni obrazec

Pripravljalni obiski
Obrazec za tehnični pregled in oceno vloge

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Erasmus za leto 2012

Individualna mobilnost
Individualna mobilnost - dodatna sredstva za mobilnost oseb s posebnimi potrebami
Popravek sklepa Erasmus certifikat za konzorcij za prakso
Erasmus certifikat za konzorcij za prakso
Intenzivni jezikovni tečaji
Intenzivni programi


Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

Erasmus individualna mobilnost (IM) 2012


Priloga II. 1 a Vmesno poročilo
Priloga II. 1 b Vmesno poročilo


Priloge II.2   Obrazci za pripravo končnega poročila  (rok: 30.11.2013)

Vsebinsko poročilo v slovenskem jeziku 
Prezentacija z delavnice 10.11.2013
Statistični del – podatkovne tabele (Excel tabele)
Referenčne tabele
Podatkovni slovar (Data Dictionary): Mobilnosti študentov (SM); Mobilnost predavateljev (STA); Mobilnost osebja (STT)
Prezentacija z delavnice 10.11.2013
ISCED 97 Codes

Priloge II.3  Obrazec za pripravo poročila institucije glede skladnosti z EUC v angleškem jeziku – izpolnijo in priložijo le izbrane institucije (Seznam)


Priloga III - Zaveza k mobilnosti
Priloga IV - Medinstitucionalni sporazum - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.1 - Sporazum o dotaciji SMS (vzorec)
Priloga V.2 - Študijski sporazum SMS - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.3 - Erasmus študentska listina
Priloga V.4 - Končno poročilo študentov za namen študija SMS
Priloga V.5 - Sporazum o dotaciji SMP (vzorec)
Priloga V.6 - Program prakse študenta SMP in Zaveza kakovosti
Priloga V.7 - Erasmus študentska listina
Priloga V.8 - Končno poročilo študentov za namen prakse SMP
Priloga V.9 - Sporazum o dotaciji STA (vzorec)
Priloga V.10 - Program predavanj STA - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.11 - Končno poročilo s predavanj STA - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.12 - Sporazum o dotaciji STT (vzorec)
Priloga V.13 - Načrt usposabljanja STT - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.14 - Končno poročilo z usposabljanja STT - minimalna zahtevana vsebina
Priloga VI – Navodila za institucije pogodbenice
ISCED kode


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.