Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Leonardo da Vinci 2012


Prijavni roki v letu 2012

Mobilnost
3.2.2012
Partnerstva
21.2.2012
Prenos inovacij
2.2.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 dni pred začetkom mobilnosti.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SI  EN
Poziv k sodelovanju
SI   EN
Strateške prednostne naloge 
SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje
SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije 
Razpoložljiva sredstva VŽU 2012
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Prijavna dokumentacija in merila izbora


Mobilnost
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrazec (EN različica)
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice
Ocenjevalni obrazec

Partnerstva
Prijavni obrazec (EN različica)  - prava različica obrazca je 3.4.
Prijavni obrazec (SI različica)
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Prenos inovacij
Prijavni obrazec (EN različica)
V primeru težav z validacijo izpolnjene prijavnice pred oddajo najprej preverite, ali imate instalirano zadnjo verzijo programa Adobe Reader. Zadnje verzije so:
  • 9.5 / 10.1.2 za OS Windows
  • 9.4 / 10.1.2 za Mac OS
  • 9.4.7 za OS Linux

Prijavni obrazec (SI različica)
POZOR! Prevod prijavnice v slovenskem jeziku je le pripomoček za lažje razumevanje zahtev prijavnice. S slovensko različico prijavnice se NE MORETE prijaviti.
Ocenjevalni obrazec
Dodatna pojasnila k prijavnici za LDV-Prenos inovacij 2012
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Pripravljalni obiski
Obrazec za tehnični pregled in oceno vloge

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil 2012

Projekti mobilnosti
Leonardo da Vinci - ciljna skupina PLM
Leonardo da Vinci - ciljna skupina IVT
Leonardo da Vinci - ciljna skupina VETPRO
Priročniki in navodila za uporabo Orodja za spremljanje mobilnosti (Mobility Tool)

Prenos inovacij
Finančne tabele za poročanje za pogodbenike 2012
Zahtevek za spremembo pogodbe
Aneks III - Projektni priročnik 2012

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Leonardo da Vinci za leto 2012

Osebe na trgu dela (PLM)
Strokovni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET PRO)
Osebe vključene v osnovno poklicno izobraževanje in usposabljanja (IVT)
Partnerstva - tehnično zavrnjene vloge
Partnerstva
Prenos inovacij
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.