Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Comenius 2013


Prijavni roki v letu 2013

Individualna mobilnost učencev 3.12.2012
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)* 16.1.2013
30.4.2013
17.9.2013
Asistenti in šole gostiteljice 31.1.2013
Šolska partnerstva 21.2.2013
Regio partnerstva 21.2.2013
Pripravljalni obiski Akcija zaključena.
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenjeSI  EN
Poziv k sodelovanjuSI   EN
Strateške prednostne nalogeSI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN

Vodnik za izpolnjevanje elektronskih prijavnic

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Prijavna dokumentacija in merila izbora

Individualna mobilnost učencev

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priročnik za akcijo Comenius Individualna mobilnost učencev SI  EN

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Asistenti
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Šole gostiteljice
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Šolska partnerstva
Prijavni obrazec (EN različica)
Prijavni obrazec večstranska partnerstva(SI različica, služi le kot pripomoček!)
Prijavni obrazec dvostranska partnerstva(SI različica, služi le kot pripomoček!)
Ocenjevalni obrazec - večstranska partnerstva
Ocenjevalni obrazec - dvostranska partnerstva

Regio partnerstva
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Pripravljalni obiski
Akcija zaključena.


Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

Končno poročilo - Individualna mobilnost učencev


Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Comenius za leto 2013

Comenius Asistenti
Individualna mobilnost učencev
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - rok: 16.1.2013
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - rok: 30.4 .2013
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - rok: 17.9.2013
Dvostranska partnerstva
Večstranska partnerstva
Regio partnerstva
Regio partnerstva - tehnično zavrnjene prijave
Dvostranska partnerstva - tehnično zavrnjene prijave
Večstranska partnerstva - tehnično zavrnjene prijave
Šole gostiteljice

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.