Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Erasmus 2013


Prijavni roki v letu 2013

Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC)
1.2.2013
Intenzivni programi (IP) 8.3.2013
Mobilnost študentov in osebja 8.3.2013
Pripravljalni obiski Akcija zaključena.
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI  EN
Poziv k sodelovanju SI   EN
Strateške prednostne naloge SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN


Vodnik za izpolnjevanje elektronskih prijavnic
Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU
Imetniki univerzitetne listine v Sloveniji za akad. leto 2013/2014

Prijavna dokumentacija in merila izbora

Erasmus individualna mobilnost (študenti in zaposleni)
Prijavni obrazec


Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC)
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrazec (EN različica)
Predstavitev z delavnice za prijavitelje (19. december 2012)
Ocenjevalni obrazec


Intenzivni programi (IP)
Prijavni obrazec*
Ocenjevalni obrazec
Prosojnice z delavnice za prijavitelje
Orodje za izračun dotacije (izračun je mogoč le za projekte, ki se izvajajo v Sloveniji)
Navodila za uporabo orodja za izračun dotacije

* - Prijavni obrazec dobite v spletni bazi Turna. Za uporabo te baze se morate najprej registrirati.

Erasmus konzorcij za prakse
Prijavni obrazec


Pripravljalni obiski
Akcija zaključena.

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil


Individualna mobilnost


Priloga I - Vloga za dotacijo institucije upravičenke
Priloge II - Obrazci za poročila
Priloge II. 1 – Vmesna poročila
Priloge II. 1. a - Obrazec za pripravo Prvega (1.) vmesnega poročila (ROK 8.11.2013)
Presentacija z delavnice 11.10.2013
Poročanje za Erasmus IM 2013 v orodju Mobility Tool (na povezavi so na voljo presentacija »Mobility Tool« z delavnice 10.11.2013, Priročnik za uporabnike, Pogosto zastavljena vprašanja – objavljena v kratkem)

Priloge II.1. b - Obrazec za pripravo vmesnega poročila (drugi rok: 9.5.2014)
Priloge II. 1 b - Obrazec za pripravo drugega (drugi rok 9.5.2014) vmesnega poročila – KONZORCIJ

Priloga II.2. – Obrazec z navodili za pripravo končnega poročila VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ERASMUS individualna mobilnost  2013 – Vsebinsko poročilo (ROK 30. 11. 2014)
Priloga II.2. Konzorcij – Obrazec za pripravo končnega poročila VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ERASMUS KONZORCIJ ZA PRAKSO 2013 – Vsebinsko poročilo (ROK 30. 11. 2014)
Priloga II.2.a  – ERASMUS-Erasmus University Charter (EUC)  compliance report - le za izbrane prijavitelje, glejte seznam v naslednji alineji (ROK 30. 11. 2014)
Seznam zavezank za oddajo Erasmus University Charter (EUC) compliance report (ROK 30. 11. 2014)


Priloga III - Zaveza k mobilnosti
Priloga IV - Medinstitucionalni sporazum - minimalna zahtevana vsebina

Dokumenti med institucijo upravičenko in posameznim udeležencem mobilnosti

Priloga V.1 - Sporazum o dotaciji SMS (vzorec)
Priloga V.2 - Študijski sporazum SMS - minimalna zahtevana vsebina (Learning Agreement)
Priloga V.3 - Erasmus študentska listina
Priloga V.4 - Obrazec za končno poročilo mobilnosti študentov za namen študija
Priloga V.5 - Sporazum o dotaciji SMP (vzorec)
Priloga V.6 - Program prakse študenta SMP in Zaveza kakovosti
Priloga V.7 – Erasmus študentska listina (glej Prilogo V.3)
Priloga V.8 - Obrazec za končno poročilo mobilnosti študentov za namen prakse
Priloga V.9 - Sporazum o dotaciji STA (vzorec)
Priloga V.10 - Program predavanj STA - minimalna zahtevana vsebina (Teaching Programme)
Priloga V.11 - Obrazec za končno poročilo mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja - minimalna vsebina
Priloga V.12 - Sporazum o dotaciji STT (vzorec)
Priloga V.13 - Načrt usposabljanja STT - minimalna zahtevana vsebina (Work Plan)
Priloga V.14  - Obrazec za končno poročilo mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja – minimalna vsebina
Priloga VI- Navodila za institucije pogodbenice za izvedbo Erasmus mobilnosti v akad. letu 2013/14


Erasmus intenzivni programi

Končno poročilo za organizacije
Statistična priloga

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Erasmus za leto 2013

Erasmus Intenzivni jezikovni tečaji
Erasmus certifikat za konzorcij za prakse
Erasmus Individualna mobilnost
Intenzivni programi
Dodelitev dodatnih sredstev za mobilnost oseb s posebnimi potrebami za Erasmus Individualno mobilnost

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.