Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Grundtvig 2013


Prijavni roki v letu 2013

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)*
16.1.2013
30.4.2013
17.9.2013
Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih*  16.1.2013
30.4.2013
17.9.2013
Delavnice 21.2.2013
Učna partnerstva 21.2.2013
Asistenti (posamezniki)   28.3.2013
Projekti prostovoljnega dela starejših
28.3.2013
Pripravljalni obiski Akcija zaključena.
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenjeSI  EN
Poziv k sodelovanjuSI   EN
Strateške prednostne nalogeSI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN

Vodnik za izpolnjevanje elektronskih prijavnic

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Prijavna dokumentacija in merila izbora

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Obiski in izmenjave
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Asistenti
Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec

Projekti prostovoljnega dela starejših
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrazec (EN različica)
Ocenjevalni obrazec

Delavnice
Prijavni obrazec
Predstavitev z delavnice za prijavitelje (23. november 2012)
Ocenjevalni obrazec

Učna partnerstva
Prijavni obrezec - EN različica
Prijavni obrazec (SI različica služi le kot pripomoček)
Ocenjevalni obrazec

Pripravljalni obiski
Akcija zaključena.


Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil


Grundtvig asistenti
Končno poročilo Grundtvig asistenti 2013

Grundtvig delavnice
Končno poročilo organizatorjev delavnice
Končno poročilo za udeležence delavnice
Pogodba: Splošni pogoji

Projekti prostovoljnega dela starejših
Vmesno poročilo
Končno poročilo
Poročilo prostovoljcev

Grundtvig učna partnerstva
Vmesno poročilo

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Grundtvig za leto 2013

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, rok 16.1.2013
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, rok 30.4.2013
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, rok 17.9.2013
Obiski in izmenjave, rok 16.1.2013
Obiski in izmenjave, rok 30.4.2013
Obiski in izmenjave, rok 17.9.2013
Učna partnerstva
Učna partnerstva - tehnično neustrezne vloge
Delavnice
Asistenti
Asistenti - popravek sklepa št. SI-4547/2013
Prostovoljno delo starejših

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.