Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Leonardo da Vinci 2013


Prijavni roki v letu 2013

Mobilnost
1.2.2013
Partnerstva 21.2.2013
Prenos inovacij 31.1.2013
Pripravljalni obiski Akcija zaključena.
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenjeSI  EN
Poziv k sodelovanjuSI   EN
Strateške prednostne nalogeSI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN

Vodnik za izpolnjevanje elektronskih prijavnic

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Prijavna dokumentacija in merila izbora

Mobilnost
Prijavni obrazec (SI različica)
Prijavni obrazec (EN različica)
Ocenjevalni obrazec
Pomoč prijaviteljem pri izračunu stroškov projekta mobilnosti - Ciljna skupina: dijaki (IVT)
Pomoč prijaviteljem pri izračunu stroškov projekta mobilnosti - Ciljna skupina: osebe na trgu dela (PLM)
Pomoč prijaviteljem pri izračunu stroškov projekta mobilnosti - Ciljna skupina: strokovnjaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VETPRO)


Partnerstva

Prijavni obrazec - EN različica
Prijavni obrazec (SI različica služi le kot pripomoček!)
Ocenjevalni obrazec

Prenos inovacij
Prijavni obrazec - EN različica
Prijavni obrazec (SI različica služi le kot pripomoček!)
Dodatna pojasnila k prijavnici za LDV-Prenos inovacij 2013
Ocenjevalni obrazec


Pripravljalni obiski
Akcija zaključena.

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil 2013

Projekti mobilnosti

Leonardo da Vinci - ciljna skupina PLM
Leonardo da Vinci - ciljna skupina IVT
Leonardo da Vinci - ciljna skupina VETPRO
Priročniki in navodila za uporabo Orodja za spremljanje mobilnosti (Mobility Tool)

Prenos inovacij
Zahtevek za spremembo pogodbe
Aneks III – Projektni priročnik 2013
Navodila za vpis v ECAS sistem
Navodila za vpis v ADAM bazo
Finančne tabele za poročanje za pogodbenike 2013


Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Leonardo da Vinci za leto 2013

Partnerstva - tehnično neustrezne prijave
Individualna mobilnost - Osebe na trgu dela (PLM)
Individualna mobilnost - Strokovni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET PRO)
Individualna mobilnost - Osebe vključene v osnovno poklicno izobraževanje in usposabljanja (IVT)
Partnerstva
Prenos inovacij
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.