Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Erasmus 2011

Prijavni roki v letu 2011

Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC) 04.02.2011
Intenzivni programi (IP) 11.03.2011
Mobilnost študentov in osebja    11.03.2011


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU
Status Malte v VŽU Razpisu 2011

Razpisna dokumentacija


Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SI EN
Strateške prednostne teme
SI EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Okvirna razdelitev sredstev programa VŽU za razpis 2011


Vodnik za prijavitelje:

I.   Splošne določbe SI EN
IIa.  Podprogrami in akcije SI EN
IIb.  Opisi akcij
SI EN

Prijavna dokumentacija in merila izbora

Prijavitelje obveščamo, da je telefonska številka za Pomoč uporabnikom na prijavnih obrazcih napačna. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na 01-6209-450.
OBRAZEC MORATE NAJPREJ SHRANITI NA SVOJ RAČUNALNIK! OBRAZCA NE ODPIRAJTE V SPLETNEM BRSKALNIKU!

Erasmus individualna mobilnost (študenti in zaposleni)
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

NAPAKA pri alternativnem načinu oddaje prijave
Prijavitelje na razpis Erasmus individualna mobilnost (študenti in zaposleni) 2011 obveščamo, da naj v primeru težav s standardnim načinom oddaje e-obrazca uporabijo alternativni način oddaje. Pri tem načinu oddaje morate popraviti elektronski naslov, ki se avtomatsko izpiše v vrstico  naslovnika v programu Outlook. Pravilni naslov je erasmus@cmepius.si.


Intenzivni programi (IP)
Ocenjevalni obrazec
Orodje za izračun IP dotacije
OPOZORILO: to orodje velja le za IP-je, ki se bodo izvajali v Sloveniji. Za izračun zneskov za predavatelje morate vsakega predavatelja vpisat v svojo vrstico.

Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC)
Ocenjevalni obrazec


Pripravljalni obiski
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

NAPAKA pri alternativnem načinu oddaje prijave!!!
Prijavitelje na razpis Erasmus pripravljalni obiski 2011 obveščamo, da naj v primeru težav s standardnim načinom oddaje e-obrazca uporabijo alternativni način oddaje. Pri tem načinu oddaje morate popraviti elektronski naslov, ki se avtomatsko izpiše v vrstico  naslovnika v programu Outlook. Pravilni naslov je erasmus@cmepius.si.

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Erasmus za leto 2011

Intenzivni jezikovni tečaji
Intenzivni programi
Erasmus certifikat za konzorcij za prakse
Individualna mobilnost
Popravek sklepa Individualna mobilnost
Pripravljalni obiski

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

Erasmus individualna mobilnost (IM) 2011
Priloga II.1a Vmesno poročilo (rok: 11.11.2011)
Priloga II.1b Vmesno poročilo (rok: 25.05.2012)
Priloga II 2 – Seznam mobilnih oseb (priloga k vmesnemu poročilu)
Priloga II.3 - Poročilo institucije glede skladnosti z EUC
Priloga III - Zaveza k mobilnosti
Priloga IV - Medinstitucionalni sporazum - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.1 - Sporazum o dotaciji SMS (vzorec)
Priloga V.2 - Študijski sporazum SMS - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.3 - Erasmus študentska listina
Priloga V.4 - Končno poročilo študentov za namen študija SMS
Priloga V.5 - Sporazum o dotaciji SMP (vzorec)
Priloga V.6 - Program prakse študenta SMP in Zaveza kakovosti
Priloga V.7 - Erasmus študentska listina
Priloga V.8 - Končno poročilo študentov za namen prakse SMP
Priloga V.9 - Sporazum o dotaciji STA (vzorec)
Priloga V.10 - Program predavanj STA - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.11 - Končno poročilo s predavanj STA - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.12 - Sporazum o dotaciji STT (vzorec)
Priloga V.13 - Načrt usposabljanja STT - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.14 - Končno poročilo z usposabljanja STT - minimalna zahtevana vsebina
Priloga VI - Navodila za institucije pogodbenice
Vsebinsko končno poročilo 2011
Slovar podatkov 2011
Tabele - podatki za slovarje 2011
ISCED kode
Tabela za pripravo končnega poročila Erasmus IM 2011/2012
Sestanek za pripravo končnega poročila, 22. 10. 2012

Erasmus intenzivni programi (IP)
Obrazec poročila za organizacije
Statistična priloga poročila za organizacije
Obrazec poročila za študente


Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC)
Obrazec poročila za organizacije
Statistična priloga k poročilu
Obrazec poročila za študente

Pripravljalni obiski
Pripravljalni obiski

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.