Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Comenius 2011

 

Prijavni roki v letu 2011

Individualna mobilnost učencev 01.12.2010
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)* 14.01.2011
29.04.2011
16.09.2011
Comenius asistenti in šole gostiteljice 31.01.2011
Šolska partnerstva 21.02.2011
Regio partnerstva 21.02.2011

*Opomba! Prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU
Status Malte v VŽU Razpisu 2011

 

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SI EN
Strateške prednostne naloge SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Okvirna razdelitev sredstev programa VŽU za razpis 2011
Vodnik za prijavitelje:    I.   Splošne določbe SI EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI EN

 

Prijavna dokumentacija in merila izbora

Prijavitelje obveščamo, da je telefonska številka za Pomoč uporabnikom na prijavnih obrazcih napačna. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na 01-6209-450.
OBRAZEC MORATE NAJPREJ SHRANITI NA SVOJ RAČUNALNIK! OBRAZCA NE ODPIRAJTE V SPLETNEM BRSKALNIKU!

Šolska partnerstva
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice
Ocenjevalni obrazec Dvostranska partnerstva
Ocenjevalni obrazec Večstranska partnerstva

Regio partnerstva
Ocenjevalni obrazec


Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Asistenti
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Šole gostiteljice
Ocenjevalni obrazec
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Pripravljalni obiski

Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Comenius za leto 2011

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - Rok: 14.1.2011
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - Rok: 29.4.2011
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - Rok: 16.9.2011
Asistenti
Šole gostiteljice
Večstranska partnerstva - tehničo zavrnjene prijave
Dvostranska partnerstva - tehnično zavrnjenen prijave
Večstranska partnerstva
Dvostranska partnerstva
Regio partnerstva
Pripravljalni obiski

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

ECAS priročnik za uporabnike
Pripravljalni  obiski
Asistenti - vzorec končnega poročila
Šole gostiteljice - vzorec končnega poročila

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.