Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis - EGP in Norveški finančni mehanizem II (1. razpisni rok)

Prijavni roki

Pripravljalni obiski
Velja odprti rok za oddajo vloge, najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti
Projekti mobilnosti v visokem šolstvu
14.10.2013
Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju 14.10.2013
Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu 14.10.2013
Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)
14.10.2013


Razpisna dokumentacija:

Razpis 2013
Vodnik za prijavitelje 2013

V Vodniku za prijavitelje (in posledično v vseh ostalih razpisnih dokumentih) je na str. 10 v Tabeli 1 z navedenimi najvišjimi zneski dnevnice za učno osebje prišlo pri dveh državah (Lihtenštajn in Norveška) do popravka zneska dnevnic za 4 in 5 dni. Za nastalo napako se iskreno opravičujemo.

Nacionalna pravila za prijavitelje:
Pripravljalni obiski
Projekti mobilnosti v visokem šolstvu
Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (intenzivni programi)

POMEMBNO!
1. Za vse, ki pripravljate projekte med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (Intenzivni programi-akcija 4), je pogoj, da je eden izmed partnerjev iz Norveške!
2. V Prijavnem obrazcu za prijavo Projektov med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu je na str. 9 objavljena Tabela 2 z najvišjimi potnimi stroški za udeležence, ki ni veljavna za izračun potnih stroškov pri pripravi projekta. Za pripravo izračuna namreč velja, v skladu z Nacionalnimi pravili, da »Stroški potovanj temeljijo na dejanskih strokih in lahko znašajo največ 700 EUR na osebo.«. Za nastalo napako se iskreno opravičujemo

Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)


Prijavna dokumentacija in merila izbora

Pripravljalni obiski
Prijavni obrazec
Pripravljalni obiski - obrazec za vsebinski in tehnični pregled vloge 
Priloga1: referenčne tabele
Obrazec za končno poročilo


Projekti mobilnosti v visokem šostvu
Prijavni obrazec
Obrazec za vsebinski pregled vloge
Priloga1: referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Prijavni obrazec
Obrazec za vsebinski pregled vloge
Priloga1: referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu
Prijavni obrazec
Obrazec za vsebinski pregled vloge
Priloga1: referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

POMEMBNO!
V prijavnem obrazcu za prijavo "Projektov med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu" je na str. 9 objavljena Tabela 2 z najvišjimi potnimi stroški za udeležence, ki ni veljavna za izračun potnih stroškov pri pripravi projekta. Za pripravo izračuna namreč velja, v skladu z Nacionalnimi pravili, da »Stroški potovanj temeljijo na dejanskih strokih in lahko znašajo največ 700 EUR na osebo.«. Za nastalo napako se iskreno opravičujemo.


Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)
Prijavni obrazec
Obrazec za vsebinski pregled vloge
Priloga1: referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij


Sklepi o izboru in višini sofinanciranja akcij EGP in Norveški finančni mehanizem II

Projekti mobilnosti v visokem šolstvu
Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (intenzivni programi)
Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)

Pogodbena dokumentacija 

Splošni pogoji za izvajanje projekta v okviru programa Slovenski štipendijski sklada SI04 iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Akcija 2 - Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

Priloga III.1 in III.4 – Sporazum o dotaciji
Priloga III.2 – Študijski sporazum
Priloga III.5 – Program prakse študenta (Training Agreement) in Zaveza kakovosti
Priloga III.7 in III.10 – Sporazum o dotaciji
Priloga III.8 – Program predavanja (Teaching programme) – minimalna vsebina
Priloga III.11 – Načrt usposabljanja (Work plan) – minimalna vsebina

Priloge II.1 – Obrazec za pripravo vmesnega poročila (rok: 30. september 2014)
Priloge II.2 – Obrazec za pripravo končnega poročila (rok: 30. april 2015)
Podatkovni del – Statistična tabela (Statistical information for sub-projects) 


Akcija 3 - Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju
Priloga III.1 in 2 – Vzorec pogodbe za udeležence mobilnosti in Vzorec programa usposabljanj za udeležence mobilnosti
Priloga povračilo stroškov

Priloge II.1 – Obrazec za vmesno poročilo o aktivnostih (rok: 30. september 2014)
Priloge II.2 – Obrazec za končno poročilo o aktivnostih (rok: 30. april 2015)
Podatkovni del – Statistična tabela (Statistical information for sub-projects)


Akcija 4
Priloge II.1 – Obrazec za vmesno poročilo o aktivnostih (rok: 30. september 2014)
Priloge II.2 – Obrazec za končno poročilo o aktivnostih (rok: 31. januar 2015/31. januar 2015)
Podatkovni del – Statistična tabela (Statistical information for sub-projects)


Akcija 5
Priloge II.1 – Obrazec za vmesno poročilo o aktivnostih (rok: 30. september 2014)
Priloge II.2 – Obrazec za končno poročilo o aktivnostih (rok: 31. januar 2015/31. januar 2015)
Podatkovni del – Statistična tabela (Statistical information for sub-projects)


Obvezna priloga vmesnemu in končnemu poročilu je statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti. Vsak udeleženec pa mora oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.


Angleška različica razpisa "English version of Call for Proposals 2013"
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.