Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis sektorskega programa Comenius 2008


Prijavni roki

Šolska partnerstva 15. februar 2008
Comenius asistenti 31. januar 2008
Stalna strokovna spopolnjevanja 31. januar 2008 za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2008
31. marec 2008 za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2008
30. junij 2008 za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2008
30. september 2008 za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2009
*Razpisna roka za stalna strokovna spopolnjevanja 30. junij in 30. september sta zaradi prevelikega interesa v prvih dveh razpisnih rokih preklicana. V letošnjem letu ne bo več razpisnih rokov za to akcijo programa Comenius.


Razpisna dokumentacija

Objava razpisa SIEN
Strateške prednostne naloge SIEN
Administrativne in finančne določbe SIEN
  • Priloga III - Akcije, ki jih vodijo Nacionalne agencije (popravek objavljen 11. februarja 2008)
  • Priloga IV – Akcije, ki jih vodi Izvršna agencija
  • Priloga V: Lestvica stroškov na enoto in pavšalnih zneskov
Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SI EN
Vodnik za prijavitelje - vsebinski del  SI EN
Vodnik za prijavitelje - finančno administrativni del SI
Vodnik za prijavitelje - priloge  SI EN

*Priloga III je objavljena samo v slovenskem jeziku na teh spletnih straneh.


Rezultati za leto 2008

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Comenius Stalna strokovna spopolnjevanja, razpisni rok 31.3.2008
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Comenius večstranskih šolskih partnerstev 2008
Postopek izbora večstranskih projektov
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Comenius dvostranskih šolskih partnerstev 2008
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Comenius asistentov 2008
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Comenius Šole gostiteljice za Comenius asistente 2008


Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

Izpolnjena poročila morate poslati tudi v elektronski obliki na naslov: comenius@cmepius.si
  • Poročilo o udeležbi na stalnih strokovnih spopolnjevanjih
  • Poročilo o udeležbi na pripravljalnih aktivnostih
  • Poročilo o napredku Comenius Šolska partnerstva
  • Obrazec za končno poročilo Comenius asistenti
  • Obrazec za končno poročilo šole gostiteljice

Povezave

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.