Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis sektorskega programa Leonardo da Vinci 2008

Prijavni roki

Partnerstva 15. februar 2008
Projekti mobilnosti  8. februar 2008
Projekti prenosa inovacij 14. marec 2008

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacijaObjava razpisa SIEN
Strateške prednostne naloge SIEN
Administrativne in finančne določbe SIEN
 • Priloga III - Akcije, ki jih vodijo Nacionalne agencije (popravek objavljen 11. februarja 2008)
 • Priloga IV – Akcije, ki jih vodi Izvršna agencija
 • Priloga V: Lestvica stroškov na enoto in pavšalnih zneskov
Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SI EN
Vodnik za prijavitelje - vsebinski del  SI EN
Vodnik za prijavitelje - finančno administrativni del SI
Vodnik za prijavitelje - priloge  SI EN
*Priloga III je objavljena samo v slovenskem jeziku na teh spletnih straneh.

Rezultati razpisa za leto 2008

Leonardo da Vinci Projekti mobilnosti
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Leonardo da Vinci Partnerstva
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Leonardo da Vinci Projekti prenosa inovacij

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

Projekti mobilnosti

Priloga II.1: obrazec za vmesno poročilo o aktivnostih
Priloga II.2: obrazec za vmesno finančno in statistično poročilo
Priloga II.3: obrazec za končno poročilo o aktivnostih
Priloga II.4: obrazec končnega finančnega in statističnega poročila
Priloga II.5: kode za izpolnjevanje obrazcev (vmesno, končno poročilo)
Priloga III.1: vzorec pogodbe za prakso udeležencev v osnovnem poklicnem usposabljanju (IVT) in oseb na trgu dela (PLM)
Priloga III.2: vzorec programa usposabljanj, praks udeležencev v osnovnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju (IVT) in oseb na trgu dela (PLM)
Priloga III.3: vzorec pogodbe za usposabljanje strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VETPRO)
Priloga III.4: vzorec programa usposabljanja za strokovne delavce v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VETPRO)
Priloga IVa: Obrazec poročila za udeležence (IVT & PLM)
Priloga IVb: Obrazec poročila za udeležence (VETPRO)
Priloga V (EN): Zaveza h kakovosti pri izvajanju prakse (zgolj v primeru prakse IVT in PLM)
Priloga V (SI): Zaveza h kakovosti pri izvajanju prakse (zgolj v primeru prakse IVT in PLM)
Priloga VI: Ravni in pravila, ki veljajo za izračunavanje zneskov dotacij
Priročnik za uporabo sistema Rap4leo

  Projekti prenosa inovacij
  Vmesno poročilo 2008 (vsebinski del)
  Končno poročilo 2008 (vsebinski del)
  Zahtevek za spremembo pogodbe 2008

   Partnerstva
   Poročilo o napredku Leonardo da Vinci Partnerstva
   Končno poročilo Leonardo da Vinci Partnerstva

   Pripravljalni obiski
   Poročilo o udeležbi na pripravljalnih aktivnostih
    © 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.