Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Individualna mobilnost učencev


Akcija Individualna mobilnost učencev je namenjena učencem osnovnih/srednjih šol in jim omogoča, da preživijo od 3- do 10 mesecev na šoli gostiteljici in pri družini gostiteljici v tujini.

Cilj akcije je nuditi učencem pridobivanje učnih izkušenj v evropskem okviru, razvijati njihovo razumevanje za raznolikost evropskih kultur in jezikov ter jim pomagati pri pridobivanju kompetenc, ki so potrebne za njihov osebnostni razvoj.
Poleg tega je cilj akcije vzpostaviti trajno sodelovanje med sodelujočimi šolami in jim omogočiti priznavanje učnih obveznosti učencev, opravljenih na partnerski šoli v tujini.

Šola pošiljateljica imenuje kontaktnega učitelja, ki v sodelovanju s kolegi izbere primerne učence ter s šolo gostiteljico pripravi učni sporazum, krizni akcijski načrt in pravila ravnanja ter uredi potovanje učencev v državo gostiteljico in nazaj. Šola tudi zagotovi, da ima kontaktni učitelj vsa potrebna sredstva (vire in pomoč kolegov) za čim boljšo podporo mobilnosti učenca.

Šola gostiteljica imenuje mentorja in kontaktnega učitelja (lahko je isti kot mentor; odgovoren mora biti za učni sporazum in druge naloge v zvezi s šolo). Mentorju in kontaktnemu učitelju šola zagotovi vsa potrebna sredstva (vire in pomoč kolegov) za spodbujanje vključevanja in nadaljnjega spremljanja učenca v okviru programa Comenius.

Nacionalna agencija v državi pošiljateljici organizira pred odhodom obvezno usposabljanje za učence in učitelje. Po prihodu v državo gostiteljico, pa Nacionalna agencija v tej državi organizira uvajalni sestanek za učence in njihove mentorje v šoli gostiteljici.

Med bivanjem v tujini so učenci vključeni v skupinsko zavarovalno shemo v okviru programa Comenius, ki jo v imenu Evropske komisije zagotavlja zavarovalnica AXA.


Prijavo lahko oddajo šole, ki so  ali so bile vključene v isto Comenius šolsko partnerstvo iz držav, sodelujočih v akciji. Šole pošiljateljice oddajo prijavo na nacionalni agenciji v svoji državi.

V razpisu 2013 so to vse sodelujoče države v programu Vseživljenjsko učenje razen Cipra, Nemčije, Irske in Velike Britanije.

Učenci, ki jih bodo šole izbrale za sodelovanje, morajo biti stari vsaj 14 let in redno vpisani v šolo upravičenko.
Način prijave bo natančneje opisan v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013
ne vsebuje evropskih in nacionalnih prioritet.

Sofinanciranje:
Sredstva se dodelijo na osnovi pavšalnih zneskov za:
  • organizacijo mobilnosti s strani šole pošiljateljice (150 EUR na učenca),
  • jezikovno pripravo pred odhodom učenca v tujino (120 EUR na učenca),
  • organizacijo mobilnosti s strani šole gostiteljice (500 EUR na učenca),
  • dejanske stroške enega povratnega potovanja za učenca,
  • mesečna nadomestila za učenca (različno).


Šole pošiljateljice za sofinanciranje sklenejo dogovor o sodelovanju z Nacionalno agencijo v svoji državi. Šola pošiljateljica je odgovorna za izvajanje projekta in upravljanje s sredstvi.

Dokumenti:
Priročnik za akcijo Comenius Individualna mobilnost učencev SI  EN
Priročnik o zavarovanju


Povezave:
MOVIT – mladinske izmenjave

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.