Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Pridobitev Comenius asistenta - šole gostiteljice


Akcija Šole gostiteljice omogoča namestitev Comenius asistenta na izbrani šoli/vrtcu Akcija prispeva k vnašanju evropske dimenzije v vzgojno-izobraževalno ustanovo, povečanju motivacije za učenje tujih jezikov, zanimanju učencev za državo in kulturo asistenta, vključevanju v mednarodne projekte. Asistent je lahko na izbrani šoli/vrtcu od 13 do 45 tednov.

Asistent ni nadomestni učitelj, njegovo delo mora biti načrtovano in izvedeno s točno določenim ciljem. V šolsko delo naj bi bil asistent vključen od 12 do 16 ur na teden (na željo asistenta lahko tudi več).

Comenius asistent lahko sodeluje pri naslednjih aktivnostih:

  • pomoč pri poučevanju v razredu, podpora skupinskemu in projektnemu delu učencev/dijakov,
  • izboljšanje razumevanja in izražanja učencev v tujem jeziku,
  • poučevanje maternega jezika,
  • podpora učencem s posebnimi potrebami,
  • zagotavljanje informacij o državi asistenta,
  • uvajanje in spodbujanje evropske dimenzije na šoli gostiteljici.

Na šoli mora biti Comenius asistentu dodeljen mentor, s katerim že pred prihodom sestavi okvirni načrt dela (ki ga pošljete domači in tuji NA), v času njegove bivanja na šoli pa deluje kot pedagoški vodja oziroma kontaktna oseba, na katero se asistent lahko obrne.

Asistent lahko sodeluje s tremi šolami gostiteljicami, od katerih ena prevzema glavno odgovornost za njegovo bivanje. V tem primeru so šole gostiteljice odgovorne za potne stroške potovanja med šolami.

Prijavo lahko oddajo vrtci, osnovne šole in srednje šole. Šole gostiteljice iz Slovenije lahko dobijo Comenius asistenta iz katerekoli sodelujoče države.
Način prijave  je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet niti nacionalnih prioritet.

Šole gostiteljice finančne podpore s strani nacionalne agencije ne prejmejo.

Rok prijave je 31.1.2013.

Trajanje
mobilnosti je od 13 do 45 tednov v obdobju med 1.8.2013 in 31.7.2014.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.