Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Comenius nadaljnja izobraževanja in usposabljanja


Akcija IST je namenjena izobraževanju in usposabljanju posameznikov, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja (do-univerzitetni sektor), v prvi vrsti pa je namenjena učiteljem in vzgojiteljem. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja se morajo odvijati v državi članici EU oz. sodelujoči državi v programu VŽU.

Vsebinsko se morajo izobraževanja in usposabljanja navezovati na razvoj kandidatovih profesionalnih aktivnosti s področja šolskega izobraževanja, na primer: pridobitev/poglobitev spretnosti, tehnik in metodologij poučevanja, vsebina in izvajanje šolskega izobraževanja, vodenje šolskega izobraževanja in sistemski/politični nivo šolskega izobraževanja.

Upravičene oblike izobraževanj in usposabljanj:

  • strukturirani tečaji, namenjeni profesionalnemu razvoju kandidata v trajanju od 5 dni do 6 tednov;
  • neformalna izobraževanja in usposabljanja v trajanju od 5 dni do 6 tednov (neformalno izobraževanje in usposabljanje ima lahko obliko opazovanja izobraževalnih praks - hospitacij v tuji organizaciji, ki deluje na področju šolskega izobraževanja ali industrije) - pred začetkom takšnega spopolnjevanja je treba jasno določiti cilje, ki jih bo udeleženec s tem dosegel;
  • evropske konference ali seminarji (trajanje je lahko manj kot 5 delovnih dni);
  • jezikovni tečaji (namenjeni sodelujočim v že potrjenih Comenius Šolskih partnerstvih, ki se želijo izpopolniti v jeziku partnerstva).

Prijavo lahko odda organizacija, kjer je posameznik zaposlen, oziroma posameznik, če je posameznik nezaposlen.
Način prijave je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne prioritete so določene v slovenskem nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje krije stroške poti, bivanja, kotizacije seminarja in jezikovne priprave, (če je upravičena). Sofinancirana bodo tista izobraževanja in usposabljanja, ki bodo ustrezna za dosego kandidatovih navedenih ciljev in, ki bodo ustrezala potrebnim merilom kakovosti (npr. skladnost s splošnimi cilji programa Comenius, evropska dimenzija in dodana vrednost v primerjavi z izobraževanji in usposabljanji v kandidatovi domovini).

Roki prijave v letu 2013:
  • 16.1. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.5.2013)
  • 30.4. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.9.2013) in
  • 17.9. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.1.2014)

Trajanje mobilnosti je od 1 do 6 tednov. Vse mobilnosti se morajo začeti najkasneje do 30. aprila 2014.

Iskanje izobraževanj
Pri iskanju tečajev si lahko pomagate s spletno bazo Comenius – Grundtvig IST, ki jo vodi in ureja Evropska komisija. Če kandidat v bazi ne najde ustreznega izobraževanja oz. usposabljanja, ga lahko poišče tudi izven le-te.
Navodila za iskanje izobraževanj v bazi Comenius- Grundtvig

POMEMBNO! Obveščamo vas, da se je evropska baza nadaljnjih strokovnih izobraževanj, seminarjev in konferenc z zadnjim, tretjim rokom za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, 17. septembrom 2013, dokončno zaprla. Vsa izobraževanja in usposabljanja, ki so predvidena do junija 2014, bodo ostala vidna. Nov program tovrstne baze ne predvideva več.

Dokumenti

Obrazec za pripravo sporazuma 2010
Končno poročilo 2013 - obrazec boste prejeli po elektronski pošti s strani koordinatorja po zaključenem izobraževanju!

Pogosta vprašanja
Zgodbe o uspehu - Comenius

      © 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.