Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Comenius REGIO partnerstva

Akcija Comenius Regio partnertsva je namenjena krepitvi evropske dimenzije v šolskem izobraževanju s promocijo sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi šolskimi oblastmi. Projekt mora imeti jasno določeno temo in predvidene lokalne in mednarodne aktivnosti.

Glavni cilj Regio partnerstev je omogočati sodelujočim regijam pri razvoju in izmenjavi dobrih praks, pri razvoju orodij za čezmejno sodelovanje, krepitvi evropske dimenzije v šolskem izobraževanju, hkrati pa nudijo evropske učne izkušnje učiteljem, učencem  in odgovornim, ki vodijo šolske sisteme. Izobraževalnim oblastem različnih regij dajejo možnost, da skupaj s šolami in drugimi akterji v izobraževanju, pripravijo projekte na skupno temo, razvijejo in izmenjajo dobre prakse, vpeljejo trajnostno čezmejno sodelovanje in da ponudijo evropsko izobraževalno izkušnjo učiteljem, učencem in drugemu izobraževalnemu osebju.

V Comenius Regio partnerstvo se povežeta dve regiji iz dveh različnih držav. Vsaka partnerska regija mora v projekt vključiti:

•    lokalno ali regionalno šolsko oblast na področju izobraževanja (Prijavitelj)
•    najmanj en vrtec/šolo,
•    najmanj enega relevantnega lokalnega partnerja (muzej, knjižnica, športni klub, mladinski klub, lokalno podjetje …).

Aktivnosti oziroma rezultate določi partnerstvo v prijavi (npr. študijski obiski, projektni sestanki, Izmenjave izkušenj in dobre prakse s partnerskimi regijami, aktivnosti povezane s temo projekta, priprava priročnika, mednarodna analiza, primerjava dejavnosti, prenos dobrih praks, izvedba seminarja, mednarodnih srečanj, 'job shadowing' - spremljanje poteka dela, Peer learning" aktivnosti in skupna usposabljanja, konference, seminarji itd. )

Prijavo lahko oddajo: območne enote zavoda RS za šolstvo in občine (oddelki za izobraževanje ali kulturne dejavnosti).

Pri izvedbi projekta kot partnerji lahko sodelujejo: vrtci, osnovne šole, srednje šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole,  domovi za učence in dijaški domovi, drugi ponudniki šolskega izobraževanja, združenja in društva, ki delujejo na področju izobraževanja, post sekundarne izobraževalne ustanove, ki delujejo na področju izobraževanja, lokalni delodajalci, muzeji, knjižnice, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in druge organizacije, ki delujejo na področju do-univerzitetnega izobraževanja.

Način prijave  je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne administrativne omejitve so določene v nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje
krije stroške izvajanja aktivnosti in mednarodnih potovanj. Dotacija je sestavljena iz pavšalnega dela za izvedbo mobilnosti in dejanskih stroškov povezanih z aktivnostmi projekta. Mobilnost je pot enega udeleženca v eno od držav partnerstva. Višina dotacije je  vezana na število mobilnosti izvedenih v okviru projekta in načrtovane dejanske stroške. Dejanski stroški, ki ne smejo presegati 25.000 €, so stroški projekta, ki krijejo stroške aktivnosti projekta, ki niso povezane z mobilnostmi (stroški dela, podizvajanja, opreme, drugi stroški). Najvišji delež sofinanciranja dejanskih stroškov je 75%.

Najmanjše število mobilnostiNajvišja dotacija v € (do 300 km oddaljenosti)Najvišja dotacija v € (nad 300 km oddaljenosti)Drugi stroški v EUR (dejanski stroški)
4
2.000 €4.000 €

do 25.000 € (a)


8
4.000 €8.000 €
125.000 €10.000 €
2410.000 €20.000 €
(a)Dejanski stroški so stroški projekta, ki krijejo stroške aktivnosti projekta, ki niso povezane.

Rok prijave
je 21.2.2013

Trajanje projekta je do dve leti (v primeru prijave v letu 2013 lahko aktivnosti potekajo med 1.8.2013  in 31.7.2015).

Pri pripravi se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.