Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Centralizirane akcije


Za izvajanje centraliziranih aktivnosti je zadolžena Izvršna agencija v Bruslju.

V okviru sektorskega programa Comenius so razpisane naslednje centralizirane akcije:
 1. Večstranski projekti
 2. Mreže
 3. Spremljevalni ukrepi

1. Comenius Večstranski projekti

Comenius večstranski projekti so namenjeni izboljšanju začetnega usposabljanja ali strokovnega spopolnjevanja učiteljev in drugih kategorij osebja, ki delajo na področju šolskega izobraževanja z namenom razvoja strategij ali izmenjave izkušenj za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja v razredu.

V okviru prioritet, objavljenih v razpisu za oddajo predlogov, je mogoče podpreti naslednje aktivnosti:
 • Prilagoditve, razvijanje, testiranje, uvajanje in razširjanja novih kurikulov, tečajev spopolnjevanj (ali deli tečajev) ali gradiv za začetno usposabljanje ali strokovno spopolnjevanje učiteljev ali ostalih kategorij izobraževalnega osebja,
 • Prilagoditve, razvoj, testiranje, izvajanje in razširjanje novih metodologij poučevanja in pedagoških strategij za uporabo v razredu in vključno z razvijanjem novih gradiv za uporabo učencev,
 • Zagotavljanje okvira za organizacijo aktivnosti mobilnosti za bodoče učitelje, vključno z zagotavljanjem obdobja prakse in priznavanje teh aktivnosti s strani ustreznih institucij.

2. Comenius Mreže

Comenius mreže spodbujajo mrežno povezovanje izobraževalnih institucij in organizacij.  Oblikovane so, da spodbujajo evropsko sodelovanje in inovacije na določenem tematskem področju posebnega pomena za šolsko izobraževanje v evropskem kontekstu. Zato ciljajo na prioritetna tematska področja, omenjena v razpisu za oddajo predlogov.

V okviru prioritet, objavljenih v razpisu za oddajo predlogov, je mogoče podpreti naslednje aktivnosti:
 • Aktivnosti za spodbujanje izobraževalnih inovacij in najboljše prakse na določenem tematskem področju, kot so npr. primerjalne analize, študije primerov, oblikovanje priporočil in organiziranje delovnih skupin, seminarjev ali konferenc in ostalih aktivnosti razširjanja,
 • Aktivnosti za pospeševanje in izboljšanje evropskega sodelovanja, kot so izmenjava informacij, usposabljanje projektnih koordinatorjev, spodbujanje novih projektov, razširjanje projektnih rezultatov in dobre prakse.
 • Mreže upravlja Izvršna agencija Evropske komisije, ki vodi celoten postopek prijave in izbora projektov.

3. Comenius Spremljevalni ukrepi

Namen akcije je podpirati različne aktivnosti, ki bodo, čeprav niso upravičene v okviru glavnega programa Comenius, jasno prispevale k doseganju njegovih ciljev.

Podprte aktivnosti so lahko (okvirni seznam):
 • organizacija konferenc in seminarjev v zvezi z evropskim sodelovanjem na področju šolskega izobraževanja;
 • aktivnosti za povečanje ozaveščenosti, kot so ciljne promocijske in informacijske kampanje, natečaji ipd.;
 • ustanavljanje in konsolidiranje evropskih organov, kot so združenja, zlasti kot sredstev za razširjanja in izmenjavo informacij in izkušenj o pobudah za inovacije v šolskem izobraževanju;
 • razvijanje, objavljanje in razširjanje produktov in postopkov, ki so rezultat sodelovanja (dokumenti, publikacije, modeli poučevanja, videoposnetki, metodologije inovatorstva,  organizacijski ukrepi v organizacijah, strategije poučevanja).Večstranske projekte, Mreže in Spremljevalne ukrepe upravlja Izvršna agencija Evropske komisije, ki vodi celoten postopek prijave in izbora.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.