Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Erasmus in podjetja

S pogodbenim letom 2007 sektorski programa Erasmus omogoča opravljanje prakse v podjetjih in predstavlja eno izmed možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij s tujimi študenti.

Cilj mobilnosti

Cilj mobilnosti študentov za prakso (Student Mobility for Placements - SMP) je v času študija preživeti določeno obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in poglobi razumevanje ekonomskih in socialno-kulturnih posebnosti države gostiteljice.
Na ta način prispevamo k razvoju družbe z vrhunskim znanjem in trajnostnim gospodarskim razvojem, ki sta tudi izpostavljeni kot pomembni vodili programa Vseživljenjsko učenje.
 

Kdo lahko sodeluje?

V sektorskem programu Erasmus lahko sodelujejo študenti in podjetja iz držav članic EU, držav skupnosti EFTA (Norveška, Islandija, Liechtenstein, Švica) ter Turčije.

Kako poteka sodelovanje?

Po izboru kandidata se s študentom sklene Dogovor o usposabljanju (Training Agreement). To je dokument, ki je pripravljen za posameznega študenta in vsebuje seznam delovnih nalog, učni načrt in način spremljanja študenta, skladnost programa s študijsko potjo študenta, proces priznavanja in drugo. Dogovor o usposabljanju podpišejo študent, njegova matična institucija in podjetje. Sestavni del je tudi Zaveza kakovosti (Quality Commitment) – listina, kjer so navedene obveznosti vseh sodelujočih. Študent s strani podjetja pridobi potrdilo o trajanju praske in odda končno poročilo.

Iskanje prakse

Študenti najlažje najdejo prakso tako, da neposredno navežejo stik z želenim podjetjem (preko telefona, faksa ali elektronske pošte). Na tem področju so na voljo tudi različne posredniške agencije, ki storitve zaračunajo.

Postopek pridobitve študenta v vaše podjetje

Željo po sodelovanju s tujimi Erasmus študenti podjetje sporoči Mednarodni službi na izobraževalno institucijo (Erasmus koordinatorju) ali na Nacionalno agencijo CMEPIUS odda izpolnjen obrazec, v katerega napiše podatke glede delovnega mesta. Obrazec za slovenska podjetja (s tem obrazcem slovenska podjetja ponudijo opravljanje prakse tujim študentom).

Za koliko časa?

Erasmus praksa traja minimalno 3 mesece in največ 12 mesecev. Izjema so študenti kratkih študijskih programov (pri nas so to študenti višjih strokovnih šol), kjer je minimalno trajanje dva meseca.

Plačilo

Vsak študent je glede na nacionalna pravila države, kjer študira, upravičen do pridobitve finančne podpore iz programa Erasmus, do t. i. »Erasmus štipendije«. Erasmus štipendija pomaga kriti dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same mobilnosti. Zneski in kriteriji dodelitve sredstev se med državami in akademskimi obdobji spreminjajo. Študent se mora o tem pozanimati na instituciji, kjer študira. Erasmus študent na praksi ima enak status kot slovenski študent in lahko prejema plačilo za opravljeno delo prek študentskih napotnic (glede podrobnosti v zvezi s študentskimi napotnicami kontaktirajte katerega izmed študentskih servisov).

V kolikor je mogoče podjetje nudi tudi pomoč študentu pri iskanju namestitve.

Omejitve

Prakse ni mogoče izvajati v institucijah EU, organizacijah, ki vodijo projekte EU, in na veleposlaništvih matičnih držav.

Dokumenti in povezave

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.