Kontakt
Urška Šraj

+386-1-620-94-76
urska.sraj@cmepius.si
 
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Leonardo da Vinci


Publikacije in promocijsko gradivo

Študija učinkov programa Vseživljenjsko učenje na osnovno in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet  (november 2013)
Plakat Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju - ECVET (2013)
Slovenski delodajalci v programu Vseživljenjsko učenje
Zbornik projektov Leonardo da Vinci Prenos inovacij 2008-2011 (2012)
Zbornik projektov mobilnosti za osebe na trgu dela 2009-2010
Zbornik projektov mobilnosti za strokovne delavce v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 2009-2010
Zbornik projektov mobilnosti za osebe vključene v osnovno poklicno izobraževanje 2009-2010
Leonardo da Vinci na kratko
Leonardo da Vinci - zloženka
Mobilnosti v programih izobraževanja in usposabljanja
Bolonjski proces za delodajalce 2012
Leonardo da Vinci partnerstva – zbornik
Slovenska podjetja v programu VŽU
Zbornik projektov mobilnosti za strokovne delavce v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 2007-2008
Zbornik projektov mobilnosti za osebe na trgu dela 2007-2008
Zbornik projektov mobilnosti za osebe vključene v osnovno poklicno izobraževanje 2007-2008
Mobilnost v programih izobraževanja in usposabljanja (2010)
Zbornik projektov mobilnosti 2005 - 2006 (2008)
Zbornik koordinatorskih projektov LdV - Prenos inovacij 2007 (2008)
Socrates in Leonardo da Vinci v Sloveniji (2008)
Socrates and Leonardo da Vinci in Slovenia (2008)
Leonardo da Vinci Success Stories (2007)
Mobilnost in možnosti za mlade (2005)
Zbornik projektov mobilnosti 2003 - 2004 (2005)
Zloženka Leonardo da Vinci (2008)
Plakat Leonardo da Vinci

Pripomočki za prijavo - priročniki, navodila, pogosta vprašanja

Informativni dan Leonardo da Vinci, 4.11.2009
Od pogodbe do končnega izplačila – Težave, rešitve in praktični nasveti v programih Evropske komisije - case study Leonardo (2004)
Priročnik za pripravo mednarodnega projekta na področju izobraževanja in usposabljanja »Od ideje do projekta – Pilotski projekti« (2002)
LdV Projekti: Partnerstva in prenos inovacij, informativni dan/priprava na prijavo 14.1.2009
LdV Partnerstva, priprava na prijavo 29.1.2009 
LdV Prenos inovacij, priprava na prijavo 4.2.2009
Priročnik za pripravo projektov mobilnosti - od ideje do končnega izplačila (2007)
Priročnik za pripravo projektov mobilnosti (2006)

Politike in strokovni dokumenti

‘Education & Training 2010’ Main policy initiatives and outputs in education and training since the year 2000 (DG EAC)
ECVET - European Credit System for VET (DG EAC)
EQF - European Qualifications Framework (DG EAC)
EQAF – European Quality Assurance Framework (DG EAC)
Helsinki Comunique 2006 (DG EAC)
Maastricht Comunique 2004 (DG EAC)
Copenhagen declaration 2002 (DG EAC)
Key competencies for Lifelong Learning (DG EAC)
EU principles for identification and valorisation non-formal and informal learning (DG EAC)
E-learning portal (DG EAC)
Guidance throughout life in Europe
Report on the implementation of the Action Plan "Promoting language learning and linguistic diversity"
Bordeaux communiqué 2008 (DG EAC)
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (DG EAC)

Povezave

Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Center RS za poklicno izobraževanje
Republiški izpitni center – Nacionalne poklicne kvalifikacije

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
Strukturni skladi v Sloveniji
JAPTI - Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

European Centre for the Development of Vocational Training

Europass
ADAM - baza produktov in projektov programa Leonardo da Vinci

Eurydice - evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju v Sloveniji

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.