Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Leonardo da Vinci Partnerstva


Akcija Partnerstva Leonardo da Vinci od leta 2008 naprej povezuje izobraževalne organizacije, podjetja in socialne partnerje pri sodelovanju v administrativno manj zahtevnih projektih.

Novo: Zbornik projektov 2008-2010 in 2009-2011

Vsebina dvoletnih projektov se mora navezovati na tematiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Partnerstva vključujejo mednarodno sodelovanje in lokalne aktivnosti,  lahko gre za pripravo novih projektov ali nadaljevanje sodelovanja v okviru drugih projektov.
Rezultati partnerstev so lahko: dokumenti, programi in sporazumi, ki omogočajo trajnejše oblike sodelovanja, skupni izdelki (konstrukcije, tehnične naprave, stroji), izvajanje (dela) programa usposabljanja, priprava na zahtevnejše podvige (večstranske projekte oz. večje projekte mobilnosti) in izdelava študij, itd.

Prijavo lahko oddajo organizacije, ki organizirajo poklicno izobraževanje in usposabljanje, organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja itd. Projekt naj ne bi vključeval le izobraževalnih organizacij. V partnerstvo morajo biti vključene vsaj tri organizacije iz vsaj treh različnih držav, ki sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje. Prijavitelj lahko sodeluje le v enem tekočem partnerskem projektu LdV.

Način prijave je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne administrativne omejitve so določene v nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje krije stroške izvajanja aktivnosti in mednarodnih potovanj. Višina dotacije je  vezana na število mobilnosti izvedenih v okviru projekta. Dotacija je izplačana v obliki pavšalnega zneska, ki krije stroške mobilnosti in druge stroške projekta. Mobilnost je pot enega udeleženca v eno od držav partnerstva.

Št. mobilnosti Znesek
4
7.500 €
8
11.000 €
12
14.500 €
24    
25.000 €
*Zneski za posameznega partnerja iz Slovenije, glede na število izvedenih mobilnosti v okviru projekta.

Rok prijave v letu 2013 je 21.2.

Trajanje projekta je dve leti (v primeru prijave v letu 2013 lahko aktivnosti potekajo med 1.8.2013  in 31.7.2015).

Pri pripravi se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.

Publikacije
Priročnik za uporabo baze EST SI  EN


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.