Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Leonardo da Vinci Projekti mobilnosti


Akcija mobilnost LdV udeležencem omogoča mednarodno prakso, poklicno usposabljanje ali izmenjavo izkušenj v tujini. Udeleženci lahko izboljšajo svoje poklicno znanje, pridobijo spretnosti in kvalifikacije, zaposljivost in vključenost na evropski trg dela. Po končani mobilnosti udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju v tujini (na primer: Europass). Projekt se lahko začne izvajati v mesecu juniju v letu, ko se odda prijava.

Če vaši projekti razvijajo evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (ECVET), vam je več informacij na voljo na spletni strani Slovenske skupine ECVET ekspertov, konkretna orodja in metodologije, vključno s predlogami obrazcev pa na spletni strani prve generacije ECVET projektov.

Akcija ima tri ciljne skupine:

1. Dijaki so vključeni v začetno poklicno ali strokovno izobraževanje. Mobilnost dijakov lahko traja od 2 do 39 tednov. Namen mobilnosti je lahko izvedba delovne prakse ali usposabljanja (poudarek na praktičnem usposabljanju) v tujini (v podjetju ali izobraževalni organizaciji).

2. Osebe na trgu dela so lahko zaposleni, nezaposleni ali mladi diplomanti. Mobilnost oseb na trgu dela lahko traja od 2-26 tednov. Namen mobilnosti je lahko izvedba delovne prakse ali usposabljanja (poudarek na praktičnem usposabljanju) v tujini (v podjetju ali izobraževalni organizaciji).
Za diplomante in brezposelne osebe obstajajo organizacije, preko katerih se je možno prijaviti za tovrstne mobilnosti/prakse.

3. Strokovnjaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VETPRO) so učitelji, svetovalni delavci, mentorji, organizatorji izobraževanja, kadroviki, ... Mobilnost traja od 1-6 tednov. Namen mobilnosti je vzajemno učenje, prenos, izboljšanje in posodabljanje kompetenc in/ali inovativnih metod in praks na področju poklicnega usposabljanja.

Prijavo lahko oddajo organizacije, ki organizirajo poklicno izobraževanje in usposabljanje, organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja itd.  V projekt mora biti vključujen najmanj en tuj partner. Prijavitelj lahko odda le en projekt v okviru posamezne ciljne skupine v posameznem razpisnem letu. Za vsako ciljno skupino je treba oddati ločeno prijavo.
Način prijave je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 določa evropske prioritete, nacionalne prioritete so določene slovenske nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje krije stroške vodenja projekta, stroškov priprave udeležencev in stroškov mobilnosti udeležencev. V stroških mobilnosti so kriti stroški poti in stroški namestitve udeležencev. Dotacijo (predvidoma 80% predplačila) prejme prijavitelj in jo namensko posreduje udeležencem mobilnosti. Skupni zneski sofinanciranja so določeni z nacionalnim delom razpisa in se razlikujejo po ciljnih skupinah.

Rok prijave v letu 2013 je 1.2. za vse ciljne skupine.

Trajanje projekta (ni enako trajanju mobilnosti, ki se razlikuje po ciljnih skupinah) je od 6 mesecev in največ 2 leti (v primeru prijave v letu 2013 lahko aktivnosti potekajo med 1.6.2013  in 31.5.2015).

Pri pripravi
se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.


Dokumenti in povezave
Izvajanje projekta LDV mobilnost (predstavitev z delavnice za pogodbenike)
Priročnik za izvajalce projektov LDV mobilnost


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.