Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Centralizirane akcije


Za izvajanje centraliziranih aktivnosti je zadolžena Izvršna agencija v Bruslju.

V okviru Leonardo da Vinci so  razpisane naslednje centralizirane akcije:
 • Večstranski projekti - razvoj inovacij
 • Mreže

Večstranski projekti - razvoj inovacij

Večstranski projekti Leonardo da Vinci „Razvoj inovacij“ so večstranski projekti sodelovanja in so usmerjeni k izboljšanju kakovosti sistemov usposabljanja z razvijanjem inovativnih vsebin, metod in postopkov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Inovativnost pomeni početi nove stvari ali najti nove načine za počenjanje znanih stvari. Za projekte Razvoj inovacij to pomeni, da je končni rezultat projekta razvoj nečesa novega (vsebin, metod, postopkov itd.) Nova rešitev, ki lahko pomaga več različnim državam, spoprijeti se s skupnim izzivom v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, za katerega še ni rešitve.

Ti projekti morajo biti nosilci izboljšanja kakovosti in spodbujanja inovativnosti v poklicnem izobraževanju. Predlog mora oba cilja zajemati tako, da se lahko orodja, metode ali idejne zasnove, pa tudi dejanska gradiva, ki jih razvijemo med projektom, uporabijo ali prilagodijo spreminjajočim se okoljem.  

Spodaj so našteta načela izvajanja projektov Leonardo da Vinci Razvoj inovacij:
 • podpora Skupnosti je namenjena pripravi dejanskih gradiv, izdelkov, metod in pristopov v poklicnem izobraževanju in usmerjanju in ne samim dejavnostim usposabljanja;
 • v predlogih je treba opredeliti inovativno razsežnost projekta v prostoru in odnosu do potreb ciljnih skupin ali problema, ki ga želijo rešiti;
 • razvoj inovacij se lahko uporablja tako v institucijah ter formalnih, neformalnih ali priložnostnih dejavnostih kot tudi za spodbujanje pobud na lokalni, regionalni ali sektorski ravni;
 • možnosti, ki jih ponujajo rezultati, je treba kar najbolje izkoristiti na evropski ravni z upoštevanjem strokovnega znanja in izkušenj različnih evropskih teles in/ali drugih kvalificiranih organizacij, ki delujejo na tem področju.

Mreže

Projekti morajo v okviru te akcije podpreti sodelovanje med udeleženci PIU, podjetji, gospodarskimi sektorji, socialnimi partnerji in izobraževalnimi organizacijami na  sektorski ravni.

Mreže morajo podpreti naslednje:

1) Mreže ECVET

Podpora preskušanju evropskega sistema prenašanje kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) v naslednjih ključnih sektorjih:
 • proizvodnja in vzdrževanje avtomobilov;
 • predelovalna industrija, zlasti kemična industrija;
 • prevoz in logistika;
 • gradbeništvo;
 • hotelirstvo in gostinstvo;
 • trgovina;
 • sektor obrtništva
 • bančništvo, zavarovalništvo in finančne storitve.

2) Mreže zainteresiranih strani
- Opredelitev in razširjanje dobre prakse usposabljanja v posameznih sektorjih in v celotnem PIU.
- Razvoj in okrepitev sodelovanja med ponudniki PIU in podjetji.

 
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.