Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Leonardo da Vinci Prenos inovacij


Akcija Prenos inovacij s prenosom, prilagoditvijo in integracijo inovativnih rešitev, uspešnih praks in/ali rezultatov projektov prispeva k višanju kakovosti, privlačnosti in sodelovanju evropskih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prenos se lahko vrši med državami, regijami, industrijskimi sektorji in gospodarskimi panogami oziroma ciljnimi skupinami.

Večstranski projekti zahtevajo visoko raven vsebinske strokovnosti, znanja in izkušnje s področja vodenja projektov, komunikacijo v tujem jeziku z mednarodnimi partnerji, cenovno ovrednotene in zahtevno strukturirane aktivnosti ter upoštevanje specifičnih finančno-administrativnih pravil.

Projekt naj bi vseboval naslednje faze:

1.    identifikacijo problemov in potreb ciljnih skupin pred in med izvedbo projekta,
2.    izbor in analizo uspešne rešitve, ki je že razvita, obstoječa in uporabljana ter je smiselna za uporabo v našem okolj,
3.    prenos, prilagoditev vsebin in metod v lokalno okolje in
4.    pilotsko izvajanje
5.    integracijo in/ali certifikacijo inovativnih rešitev v ciljno okolje.

Prijavo lahko oddajo organizacije, ki organizirajo poklicno izobraževanje in usposabljanje, organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja itd. V projekt morajo biti vključeni najmanj trije partnerji iz treh držav, ki sodelujejo v programu VŽU.
Način prijave je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 določa evropske prioritete, nacionalne prioritete so določene slovenske nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje krije do 75% upravičenih stroškov projekta, ki se delijo po kategorijah na stroške dela, potovanj, podizvajanja, opreme, druge ter posredne stroške. Sofinanciranje je lahko največ 100.000 € letno za celotno projektno partnerstvo.

Rok prijave v letu 2013 je 31.1.

Trajanje projekta je od 12-24 mesecev. Projekt se lahko začne izvajati v oktobru v letu, ko se odda prijava.

Pri pripravi se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.