Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Za organizacije, ki bi želele gostiti tujega udeleženca


Akcija Mobilnost v okviru sektorskega programa Leonardo da Vinci omogoča mobilnost posameznikov, ki vključuje praktično usposabljanje v podjetjih oz. zavodih za usposabljanje posameznikov v tujini.

Udeleženci so lahko: mladi diplomanti, zaposleni, nezaposleni (ciljna skupina Osebe na trgu dela) ali dijaki.

Namen mobilnosti je, da udeleženec v času mobilnosti pridobi specifične spretnosti, strokovno znanje in poglobi razumevanje ekonomskih in socialno – kulturnih posebnosti države gostiteljice.

Kdo  lahko sodeluje?

V projektih mobilnosti lahko sodelujejo organizacije (podjetja, neprofitne organizacije, društva, srednje šole,…) in udeleženci iz držav članic EU, držav skupnosti EFTA (Norveška, Islandija in Liechtenstein) ter Turčija.

Kako poteka sodelovanje?

Z udeležencem se sklene Delovni program (Training Agreement), v katerem se določi delovne naloge in način spremljanja udeleženca. Delovni program podpišejo udeleženec, njegova organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica. Sestavni del je tudi Listina kakovosti, ki določa vloge in obveznosti vseh sodelujočih. Udeleženec ob zaključku prakse pridobi potrdilo o trajanju prakse in odda končno poročilo.

Gostiteljska organizacija

Organizacija, ki želi gostiti posameznike iz drugih upravičenih držav na praksi, izpolni obrazec s podatki o ponujeni praksi in ga pošlje na elektronski naslov leonardo@cmepius.si. Nacionalna agencija bo posredovala ponudbo naprej.

Obrazec za slovenska podjetja

Trajanje prakse in plačilo

Praksa za ciljno skupino Osebe na trgu dela (mladi diplomanti, zaposleni, nezaposleni) lahko traja od 2 do 26 tednov.

Praksa za ciljno skupino Dijaki lahko traja od 2 do 39 tednov.

Vsak udeleženec je upravičen do pridobitve finančne podpore iz programa Leonardo da Vinci, ki krije stroške bivanja in lokalnega prevoza, stroške prevoza do mesta prakse in nazaj ter stroške priprave (jezikovna, kulturna). Sredstva mu zagotovi organizacija prijaviteljica.

Omejitve

Prakse ni mogoče opravljati v institucijah EU, organizacijah, ki vodijo projekte EU, in na veleposlaništvih matičnih držav.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.