Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Za izvajalce projektov


Na tej strani se nahajajo povezave, napotki, obrazci za poročanje in navodila, ki lahko pomagajo pri izvajanju projektov Leonardo da Vinci – partnerstva.

Obrazci za poročanje in izvajanje za projekte izbrane v letu 2009:


Obrazci za poročanje in izvajanje za projekte izbrane v letu 2008:
Poročilo o napredku pošljite do 30. junija 2009. Poročilo je preprosto, vključuje naj poročanje o partnerstvu kot celoti (kratko in jedrnato) ter predvsem o izvedenih aktivnostih organizacije, ki poroča.

Končno poročilo pošljite do 30. septembra 2010. Poročilo je hkrati zahtevek za izplačilo zadnjega obroka (do zneska porabljenih sredstev, v Prilogi III sporazuma najdete definicijo izračuna končnega zneska).

Vprašanja dela A pokrivajo Partnerstvo kot celoto. Priporoča se, da se partnerske organizacije uskladijo glede vsebine tega dela. Vprašanja dela B pokrivajo aktivnosti in poročilo o projektu za posamezno organizacijo partnerico

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.