Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis sektorskega programa Comenius 2009

Prijavni roki

Comenius stalna strokovna spopolnjevanja 16.1, 30.4. in 15.9.2009
Comenius asistenti in šole gostiteljice 30.1.2009
Comenius partnerstva (dvostranska, večstranska in Regio)
20.2.2009
Pripravljalni obiski Najmanj delovnih 15 dni pred izvedbo pripravljalnega obiska. Razpisni rok odprt do 10.03.2010 oz. porabe sredstev. Aktivnosti se lahko izvedejo do konca aprila 2010.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SIEN
Poziv k sodelovanju SIEN
Strateške prednostne naloge SIEN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: - Splošna določila SIEN
                                   - Sektorski programi in akcije SIEN
                                   - Opisi po posameznih akcijah SIEN

Prijavna dokumentacija in merila izbora

*Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite Nacionalna pravila za prijavitelje za leto 2009!

Comenius Šolska partnerstva:
Ocenjevalni obrazec Šolska partnerstva - dvostranski projekti 2009
Ocenjevalni obrazec Šolska partnerstva - večstranski projekti 2009

Regio partnerstva
:
Ocenjevalni obrazec Comenius Regio partnerstva 2009

Stalna strokovna spopolnjevanja:
Ocenjevalni obrazec Comenius Stalno strokovno spopolnjevanje 2009

Comenius asistenti:
Ocenjevalni obrazec Comenius asistenti 2009

Šole gostiteljice:
Ocenjevalni obrazec Comenius Šole gostiteljice 2009

Pripravljalni obiski:
Vodič za pripravo vloge za dotacijo za udeležbo na pripravljalnem obisku ali kontaktnem seminarju

  Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Comenius za leto 2009:

  Asistenti
  Asistenti - Šole gostiteljice
  Stalna strokovna spopolnjevanja za delavce v VIZ (rok: 16.1.2009)
  Stalna strokovna spopolnjevanja za delavce v VIZ (rok: 30.4.2009)
  Šolska partnerstva - dvostranski projekti zavrnjeni
  Šolska partnerstva - dvostranski projekti odobreni
  Šolska partnerstva - večstranski projekti zavrnjeni
  Šolska partnerstva - večstranski projekti odobreni
  Regio partnerstva - zavrnjeni
  Regio partnerstva - odobreni
  Stalna strokovna spopolnjevanja 

  Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

  Pročilo pošljite v enem izvodu po navadni pošti in na elektronski naslov: comenius@cmepius.si.
  Obrazec za končno poročilo Comenius Stalno strokovno spopolnjevanje 2009
  Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski
  Obrazec za končno poročilo Asistenti
  Obrazec za končno poročilo Šole gostiteljice
  Poročilo o napredku Comenius Šolska partnerstva
  Poročilo o napredku Comenius Regio Partnerstva


  © 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.