Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis sektorskega programa Grundtvig 2009

Prijavni roki

Stalno strokovno spopolnjevanje ter Obiski in izmenjave - 16.1.2009 za obdobje od 1.4.2009 do 30.4.2010
- 30.4.2009 za obdobje od 1.9.2009 do 30.4.2010
- 15.9.2009 za obdobje od 1.1.2010 do 30.4.2010
Učna partnerstva in Delavnice 20.2.2009
Asistenti in Projekti prostovoljnega dela starejših 31.3.2009
Pripravljalni obiski Najmanj delovnih 15 dni pred izvedbo pripravljalnega obiska. Razpisni rok odprt do 10.03.2010 oz. porabe sredstev. Aktivnosti se lahko izvedejo do konca aprila 2010.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SIEN
Poziv k sodelovanju SIEN
Strateške prednostne naloge SIEN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: - Splošna določila SIEN
                                   - Sektorski programi in akcije SIEN
                                   - Opisi po posameznih akcijah SIEN

Sredstva za akcijo Pripravljalni obiski v letu 2009 so še na voljo.

  Prijavna dokumenatcija in merila izbora

  *Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite Nacionalna pravila za prijavitelje za leto 2009.

  Stalno strokovno spopolnjevanje:
  Ocenjevalni obrazec Grundtvig Stalno strokovno spopolnjevanje za osebje v izobraževanju odraslih 2009

  NOVO! Aktivnosti se lahko začnejo do vključno 30.04.2010 in se morajo končati do 10.06.2010.

  Obiski in izmenjave:

  Ocenjevalni obrazec Grundtvig Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih 2009

  NOVO! Aktivnosti se lahko začnejo do vključno 30.04.2010 in se morajo končati do 23.07.2010.

  Grundtvig asistenti:
  POZOR! Sprememba trajanja akcije - več kot 12 tednov in ne več kot 45 tednov. To pomeni, da akcija ne sme trajati točno 12 tednov, temveč 12 tednov plus.
  Ocenjevalni obrazec Grundtvig Asistenti 2009

  Projekti prostovoljnega dela starejših:
  Ocenjevalni obrazec Grundtvig Projekti prostovoljnega dela starejših 2009

  Grundtvig delavnice:
  Prijavni obrazec za udeležence
  Ocenjevalni obrazec Grundtvig Delavnice 2009
  Katalog za Grundtvig delavnice
  Pravila za izračunavanje končnega zneska dotacije
  Splošni pogoji Grundtvig delavnice 2009/General Conditions


  Učna partnerstva:
  Ocenjevalni obrazec Grundtvig Učna partnerstva 2009

  Pripravljalni obiski
  :
  Navodila za izpolnjevanje elektronske prijave
  Vodič za pripravo vloge za dotacijo za udeležbo na pripravljalnem obisku ali kontaktnem seminarju


   Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Grundtvig za leto 2009:

   Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih (udeležba na konferenci Učnih partnerstev)
   Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih (rok prijave 16.1.2009)
   Stalna strokovna spopolnjevanja za osebje v izobraževanju odraslih (rok prijave 16.1.2009)
   Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih (rok prijave 30.4.2009)
   Stalna strokovna spopolnjevanja za osebje v izobraževanju odraslih (rok prijave 30.4.2009)
   Delavnice
   Učna partnerstva
   Učna partnerstva - odobreni
   Asistenti
   Projekti prostovoljnega dela starejših
   Stalna strokovna spopolnjevanja ter Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih (rok prijave: 15.9.2009)


    Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil 2009

    Izpolnjena poročila morate poslati tudi v elektronski obliki na naslov: grundtvig@cmepius.si!
    Obrazec za vmesno poročilo Grundtvig Učna partnerstva
    Obazec za končno poročilo Grundtvig Stalno strokovno spopolnjevanje
    Obrazec za končno poročilo Grundtvig Obiski in izmenjave
    Obrazec za končno poročilo Grundtvig Asistenti
    Obrazec za končno poročilo Grundtvig delavnice
    Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski
    Obrazec za vmesno poročilo Grundtvig Projekti prostovoljnega dela starejših
    Obrazec za končno poročilo Grundtvig Projekti prostovoljnega dela starejših
    Učna partnerstva - vzorec končnega poročila
     © 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.