Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis sektorskega programa Erasmus 2009

Prijavni roki

Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC) 6.2.2009
Erasmus mobilnost študentov in mobilnost osebja 13.3.2009
Erasmus intenzivni programi 13.3.2009
Pripravljalni obiski Najmanj delovnih 15 dni pred izvedbo pripravljalnega obiska. Razpisni rok odprt do 10.03.2010 oz. porabe sredstev. Aktivnosti se lahko izvedejo do konca aprila 2010.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SIEN
Poziv k sodelovanju SIEN
Strateške prednostne naloge SIEN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: - Splošna določila SIEN
                                   - Sektorski programi in akcije SIEN
                                   - Opisi po posameznih akcijah SIEN


Rezultati za leto 2009

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Erasmus intenzivni jezikovni tečaji
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Erasmus individualna mobilnost
Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije Erasmus Intenzivni programi
Individualna mobilnost - osebe s posebnimi potrebami

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

Erasmus individualna mobilnost (IM) 2009

Priloga II 1 - Vmesno poročilo 2009
Priloga II 2 - Končno poročilo o mobilnosti študentov
Priloga III - Zaveza k mobilnosti
Priloga IV - Medinstitucionalni sporazum - minimalna vsebina
Priloga V 1 - Sporazum o dotaciji SMS in SMP (vzorec)
Priloga V 2 - Študijski sporazum SMS - minimalna vsebina
Priloga V 3 - Erasmus študentska listina
Priloga V 4 - Končno poročilo študentov zs študij SMS - minimalna vsebina
Priloga V 5 - Sporazum o praksi SMP - minimalna vsebina
Priloga V 6 - Program prakse študenta SMP in Zaveza kakovosti
Priloga V 8 - Končno poročilo študentov za prakso SMP - minimalna vsebina
Priloga V 10 - Program predavanj STA - minimalna vsebina
Priloga V 11 - Poročilo s predavanj STA - minimalna vsebina
Priloga V 13 - Načrt usposabljanja STT - minimalna vsebina
Priloga V 14 - Poročilo STT - minimalna vsebina
Priloga VI - Navodila za institucije pogodbenice
Priloga VII - Vsebinsko končno poročilo ERA IM 2009
Slovar podatkov
Tabele - podatki za slovarje 2009
ISCED kode
Tabela za pripravo končnega poročila Erasmus IM 2009/2010

Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC) 2009
Priloga I    Vloga za dotacijo EILC 2009-10 (LLP Erasmus Application Form 2009 for Erasmus Intensive Language Courses)
Priloga II   EILC 2009-10 informacija o upravičencu – instituciji pogodbeni izvajalki EILC (EILC 2009-10 Organising Institution’s Information Form – Annex II)
Priloga III   Vodnik za institucije o organizaciji in izvedbi EILC v študijskem letu 2009-10

  •     Priloga III.1: obrazec za prijavo Erasmus študenta na EILC (Student application form - Annex III.1 )
  •     Priloga III.2: obrazec za prijavo Comenius asistenta na EILC (Comenius assistant application form - Annex III.2 )
  •     Priloga III.3: obrazec za spremljanje izbora udeležencev EILC 2009-10 (Participant selection results form – Annex III.3)
  •     Priloga III.4: obrazec za končno poročilo študentov (Student final report form – Annex III.4)
  •     Priloga III.5: obrazec za končno poročilo upravičenca (oddati je potrebno tudi vsebinsko poročilo o izvedbi in poteku EILC) (Organising institution final report form – Annex III.5)
  •     Priloga III.6: Koledar/rokovnik za upravičenca EILC 2009-10 (Application and selection calander for students)

Erasmus-IP v študijskem letu 2009/10

Splošni pogoji
Končno poročilo za institucije
Končno poročilo študentov
Statistični podatki udeležencev*

*Pri poročanju je pri označevanju predmetnega področja obvezna uporaba ISCED oznak. Pregled prevajanja iz Erasmus v ISCED oznake je na voljo v posebnem delovnem listu poročila.


Pripravljalni obiski

Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski

Povezave

Spletne strani Evropske komisije.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.