Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis sektorskega programa Leonardo da Vinci 2009

Prijavni roki

Projekti mobilnosti 6.2.2009
Partnerstva 20.2.2009
Prenos inovacij 27.2.2009
Pripravljalni obiski
Najmanj delovnih 15 dni pred izvedbo pripravljalnega obiska. Razpisni rok odprt do 10.03.2010 oz. porabe sredstev. Aktivnosti se lahko izvedejo do konca aprila 2010.

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SIEN
Poziv k sodelovanju SIEN
Strateške prednostne naloge SIEN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: - Splošna določila SIEN
                                   - Sektorski programi in akcije SIEN
                                   - Opisi po posameznih akcijah SIEN

  Prijavna dokumentacija in merila izbora

  *Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite Nacionalna pravila za prijavitelje za leto 2009.

  Projekti mobilnosti
  Referenčne tabele
  Ocenjevalni obrazec Projekti mobilnosti 2009 

   Partnerstva
   Ocenjevalni obrazec Partnerstva 2009 

    Prenos inovacij
    Referenčne tabele
    Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice, Info
    Izvoz in uvoz podatkov v najnovejšo verzijo prijavnega obrazca
    Ocenjevalni obrazec Prenos inovacij 2009 

     Pripravljalni obiski

     Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice
     Vodič za pripravo vloge za dotacijo za udeležbo na pripravljalnem obisku ali kontaktnem seminarju

     Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

     Projekti mobilnosti
     Dokumentacija za poročila - skupni del (vse ciljne skupine)
     Dodatna dokumentacija - ciljni skupini IVT in PLM
     Dodatna dokumentacija - ciljna skupina VETPRO
     Priročnik za uporabo sistema Rap4leo

     Pripravljalni obiski
     Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski

      Rezultati za leto 2009

      Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije LdV Mobilnost
      Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije LdV Partnerstva
      Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije LdV Partnerstva - popravek
      Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcije LdV inovacij
      © 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.