Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Grundtvig asistenti

Akcija Grundtvig asistenti je namenjena bodočim in sedanjim andragogom, ne glede na vrsto izobraževanja (formalno, neformalno). Ti lahko preživijo od 13 polnih tednov (91 dni) do največ 45 tednov (315 dni) na tuji organizaciji, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih. Organizacija se mora nahajati v državi, ki sodeluje v programu Vseživljenjsko učenje.

Asistenti naj bi z mobilnostjo dobili vpogled v evropsko dimenzijo izobraževanja odraslih, pridobili naj bi nova znanja in spretnosti, izboljšali medkulturne kompetence ter izboljšali svoje poznavanje in uporabo jezikov.

Grundtvig asistent lahko na organizaciji gostiteljici opravlja različne naloge:
 • pomoč pri učenju,
 • nudenje pomoči odraslim s posebnimi potrebam,
 • nudenje informacij o matični državi in poučevanje njegovega jezik,
 • predstavljanje in krepitev evropske dimenzije v organizaciji gostiteljic,
 • vzpostavitev, razvoj in pomoč pri izvajanju projektov (na primer Grundtvig učna partnerstva).

Asistenti morajo biti polno vključeni v življenje na organizaciji gostiteljici. Pri tem je pomembno poudariti, da pri Grundtvig asistentih ne gre zgolj za klasično obliko asistentstva. Grudntvig asistenti niso le pomožno osebje v organizaciji gostiteljici, ampak so lahko to tudi strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih, ki na tuji organizaciji prevzamejo polno odgovornost za eno ali več programov ali za določen vidik vodenja gostiteljske organizacije (takšni primeri so znani kor Strokovno asistentstvo).

Pred oddajo prijave morajo prijavitelji poiskati organizacijo gostiteljico, kjer želijo opraviti asistentski staž. To lahko storijo preko baze Grundtvig organizacij gostiteljic. Kandidati lahko pošljejo CV in motivacijsko pismo tud matični Nacinalni agenciji, ki bo poskrbela za diseminacijo informacije ostalim Nacionalnim agencijam v Evropi.

Sofinanciranje krije stroške potovanja in dnevnic. Ista oseba lahko prejme dotacijo za Grundtvig asistente praviloma le enkrat v 3 letih.

Prijavo lahko odda posameznik, ki je končal vsaj dve leti študija v programu, skozi katerega se izobražuje za poklic andragoga (izobraževanje odraslih), oziroma je že zaposlen na področju izobraževanja odraslih.
Način prijave je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Do dotacije Grundtvig asistenti se upravičeni:
 • strokovno osebje organizacij, ki izobražujejo odrasle;
 • svetovalci ali inšpektorji;
 • osebe zaposlene v izobraževanju andragogov;
 • diplomanti andragoških smeri;
 • študenti, ki so končali vsaj dve leti ustrezne smeri;
 • osebe z ustrezno izobrazbo, ki se želijo ponovno delovno vključiti na področje izobraževanja odraslih.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet niti nacionalnih prioritet.

Rok prijave je 28.3.2013.

Trajanje mobilnosti
je od 13 do 45 tednov v obdobju med 1.8.2013 in 31.7.2014.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.