Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Grundtvig obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih

Akcija Obiski in izmenjave je namenjena bolj neformalnim in priložnostnim oblikam izobraževanja in usposabljanja posameznikov, ki že delujejo ali bi želeli delovati na področju izobraževanja odraslih in želijo posodobiti ali nadgraditi svoja strokovna znanja in spretnosti. Obiski in izmenjave se morajo odvijati v tujini, v državi članici EU oz. sodelujoči državi v programu VŽU

Obiski in izmenjave potekajo v obliki delovne prakse, opazovanja dela v tuji organizaciji in udeležbe na konferenci/seminarju in trajajo od 1 dne do 90 dni.

Izobraževanje in usposabljanje mora biti povezana s strokovno dejavnostjo kandidata s kateregakoli vidika izobraževanja odraslih, bodisi formalnega, neformalnega bodisi priložnostno.

 Upravičene oblike izobraževanj in usposabljanj:

  • izvajanja učnih nalog v gostujoči organizaciji;
  • študij določenih vidikov izobraževanja/učenja odraslih v državi gostiteljjici;
  • študija in/ali nudenje strokovnega znanja po sistemskih vidikih izobraževanja odraslih;
  • spremljanja poteka dela (job-shadowing);
  • udeležbe na konferenci ali seminarju.

Prijavo lahko oddajo tako organizacije kot posamezniki, ki lahko izkažejo jasen namen za delo na področju izobraževanja odraslih, a so trenutno na trgu dela v takih ali drugačnih situacijah (delo na drugem področju, upokojitev, odsotnost od poklicnega življenja zaradi družinskih obveznosti, brezposelnosti, mladi diplomanti, študentje, ki so zaključili najmanj 2 letnika študija, ki vodi do poklica v izobraževanju odraslih ali so vpisani na magistrski študij na tem področju itd.).
Način prijave  je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne administrativne omejitve so določene v nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje
krije stroške poti, bivanja in pedagoške, jezikovne in kulturne  priprave, če je le-ta upravičena.

Roki prijave
v letu 2013:

  • 16.1. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.5.2013)
  • 30.4. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.9.2013)
  • 17.9. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.1.2014)

Trajanje mobilnosti je od 1 dneva do 12 tednov. Vse mobilnosti se morajo začeti najkasneje do 30. 4. 2014.

Pri iskanju izobraževanj in usposabljanj si lahko pomagate s spletno bazo Comenius – Grundtvig IST, ki jo vodi in ureja Evropska komisija. Če kandidat v bazi ne najde ustreznega izobraževanja in. usposabljanja, ga lahko poišče tudi izven le-te.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.