Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Grundtvig nadaljnja izobraževanja in usposabljanja v izobraževanju odraslih

Akcija IST je namenjena bolj formalnim oblikam izobraževanja in usposabljanja posameznikov, ki delujejo ali bi želeli delovati na področju izobraževanja odraslih in želijo posodobiti ali nadgraditi svoja strokovna znanja in spretnosti. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja se morajo odvijati v tujini, v državi članici EU oz. sodelujoči državi v programu VŽU

Izobraževanja in usposabljanja lahko potekajo v obliki strukturiranih tečajev in trajajo od 5 dni do 6 tednov. Tečaje je mogoče izbrati iz ustreznega kataloga, ki jo vzdržuje Evropska komisija ali pa poiskati na prostem trgu. 

Vsebinsko se morajo izobraževanja in usposabljanja navezovati na razvoj poklicne dejavnosti kandidata s kateregakoli vidika izobraževanja odraslih, bodisi formalnega, neformalnega bodisi priložnostno.

Upravičene oblike izobraževanj in usposabljanj:

  • vsebina in izvajanje izobraževanja odraslih, zlasti vsebina izobraževanja in metode poučevanja;
  • dostopnost priložnosti za učenje za odrasle, zlasti iz depriviligiranih socialnih skupin;
  • vodenje izobraževanja odraslih, vključno z upravo na lokalni in regionalni ravni, administracijo, zagotavljanjem kakovosti, podpornimi službami, kot so svetovanje in vodenje, razvoj shem za izobraževanje odraslih na ravni skupnosti, itd;
  • sistemski vidiki, vključno s strateškimi vprašanji, modeli financiranja, razvojem sodelovanja med ponudniki v smislu učnih regij, indikatorjev in primerjalnih analiz itd.

Prijavo lahko oddajo tako organizacije kot posamezniki, ki lahko izkažejo jasen namen za delo na področju izobraževanja odraslih, a so trenutno na trgu dela v takih ali drugačnih situacijah (delo na drugem področju, upokojitev, odsotnost od poklicnega življenja zaradi družinskih obveznosti, brezposelnosti itd.).

Način prijave  je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne prioritete so določene slovenske nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje krije stroške poti, bivanja, kotizacije izobraževanja in usposabljanja ter jezikovne priprave, če je le-ta upravičena.
Sofinancirana bodo tista izobraževanja in usposabljanja, ki bodo ustrezna za dosego kandidatovih navedenih ciljev in bodo ustrezala potrebnim merilom kakovosti, ki so določena v ocenjevalnem obrazcu (usklajenost z cilji podprograma Grundtvih, evropska dodana vrednost, učinek in smiselnost itd.).

Roki prijave v letu 2013:

  • 16.1. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.5.2013)
  • 30.4. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.9.2013)
  • 17.9. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.1.2014)

Trajanje mobilnosti je od 5 dni do 6 tednov. Vse mobilnosti se morajo začeti najkasneje do 30. aprila 2014.

Pri iskanju tečajev si lahko pomagate s spletno bazo Comenius – Grundtvig IST, ki jo vodi in ureja Evropska komisija. Če kandidat v bazi ne najde ustreznega izobraževanja in usposabljanja, ga lahko poišče tudi izven le-te.

Navodila za iskanje izobraževanj v bazi Comenius- Grundtvig

POMEMBNO! Obveščamo vas, da se je evropska baza nadaljnjih strokovnih izobraževanj, seminarjev in konferenc z zadnjim, tretjim rokom za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, 17. septembrom 2013, dokončno zaprla. Vsa izobraževanja in usposabljanja, ki so predvidena do junija 2014, bodo ostala vidna. Nov program tovrstne baze ne predvideva več.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.