Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Grundtvig projekti prostovoljnega dela starejših


Akcija Projekti prostovoljnega dela starejših podpira dvostransko mednarodno partnerstvo in izmenjavo starejših prostovoljcev (osebe stare 50 ali več).

Projekti prostovoljnega dela starejših morajo vključevati dve organizaciji, t.j. ena iz vsake od dveh držav, ki sodelujejo v programu VŽU. Ena od teh držav mora biti članica EU. Od vsake organizacije se pričakuje, da bo poslala in gostila najmanj 2 in največ 6 prostovoljcev za čas trajanja projekta (2 leti). Prostovoljci lahko potujejo v skupini ali posamično. Prostovoljno delo mora potekati v enem neprekinjenem obdobju od 3 do 8 tednov.

Izraz „prostovoljno delo” se nanaša na vse oblike prostovoljnih aktivnosti, formalnih ali priložnostnih. Udeležba je odvisna od osebne volje, izbire in motivacije, in ni povezana s finančnimi koristmi.

Cilji akcije so:
  • Možnost sodelovanje starejših v nepridobitni dejavnosti v drugi državi (priložnostno učenje);
  • Ustvarjanje trajnostnega sodelovanja med sodelujočima organizacijama;
  • Izkoristek potenciala starejših državljanov, kot vir znanja, kompetenc in izkušenj s strani lokalnih skupnosti.

Pričakovani rezultati
so:
1. za prostovoljce:
  • izboljšanje osebnih, jezikovnih, socialnih in medkulturnih spretnosti in kompetenc;
  • prispevek k razvoju in izvajanju nepridobitnih dejavnosti
  • pridobitev/razvoj/prenost določenih spretnosti v zvezi s nalogami
2. za matične in gostiteljske organizacije ter lokalne skupnosti, kjer preživijo obdobje mobilnosti v tujini:
  • izmenjava in vzajemno pridobljene izkušnje, znanje in dobre prakse
  • razvoj evropskega sodelovanja na določeno temo

Prijavo lahko oddajo organizacije, ki so in/ali bodo aktivne na področju izobraževanja odraslih po pravilih določenih v nacionalnem delu razpisa.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne administrativne omejitve so določene v nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje v obliki pavšala krije stroške organizacije in izvedbe mobilnosti, t.j. gostovanje in pošiljanje prostovoljcev.

Pavšalni znesek za organiziranje mobilnosti (€) 
Pavšalni znesek za dnevnice za 1 gostujočega prostovoljca (€)
Pošiljanje prostovoljcev Gostovanje prostovoljcev 3 tedni4 tedni 5 tednov 6 tednov 7 tednov8 tednov
800 
390 
1.510       1.644  1.779 1.913      2.048 2.182
      

Rok prijave je 28.3.2013

Trajanje projekta
je dve leti, in sicer v razpisnem letu 2013 od 1.8.2013 do 31.7.2015. Prostovoljno delo se izvaja v enem neprekinjenem obdobju od 3 do 8 tednov.

Pri pripravi se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.