Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Grundtvig delavnice

Akcija Grundtvig delavnice so namenjene izključno usposabljanju osebja v izobraževanju odraslih, ki se ukvarja s pismenostjo. Cilji te akcije so zdajšnjim in bodočim učiteljem in osebju dati možnost, da izboljšajo svoje razumevanje evropske razsežnosti poučevanja odraslih, ki imajo težave s pismenostjo, da se bolje seznanijo z izobraževalnimi sistemi drugih evropskih držav in njihovimi načini opismenjevanja odraslih ter da izboljšajo specifične spretnosti, ki jih potrebujejo za opismenjevanje odraslih.

Grundtvig delavnice potekajo od 5 do 10  dni v času med 1. septembrom 2013 in 31. avgustom 2014, vanje je vključenih najmanj 10 in največ 20 udeležencev. Več kot 1/3 udeležencev ne sme prihajati iz iste države. Udeleženci morajo prihajati iz vsaj 3 različnih držav, ki niso države, kjer se odvija delavnica. Državljani države, kjer se delavnica odvija, so upravičeni do udeležbe na delavnicah, vendar niso financirani v okviru sektorskega programa Grundtvig in njihovo število ne sme obsegati več kot 1/3 vseh udeležencev delavnice.

Potencialnim udeležencem Grundtvig delavnic bo na voljo katalog delavnic.

Vlogo za dotacijo odda organizator delavnice nacionalni agenciji v svoji državi. Organizator delavnice je lahko organizacija, ustanova, univerza, šola, nevladna organizacija, združenje ali javni organ, dejaven na področju opismenjevanja ali izobraževanja odraslih.

Strokovne dejavnosti organizatorja delavnice, ki se mu dodeli dotacija, se morajo navezovati na kakršen koli vidik opismenjevanja odraslih, na primer:
- praktične spretnosti, tehnike in metodologije poučevanja,
- vsebino in izvedbo opismenjevanja,
- vodenje ustanov/organizacij, ki izvajajo tečaje opismenjevanja za odrasle,
- sistemske/strateške vidike opismenjevanja odraslih.

Strokovnjaki s področja opismenjevanja odraslih, ki se želijo udeležiti delavnice iz kataloga, se prijavijo (posamično ali v majhnih skupinah) neposredno pri organizatorju delavnic, ki organizira njihovo nastanitev in krije potne stroške in stroške bivanja.

Sofinanciranje v obliki pavšala krije stroške organizacije delavnice in udeležbe udeležencev, vključno s stroški poti in bivanja. Pri izračunu pavšala za stroške udeležbe se k številu dni trajanja Grundtvig delavnice lahko prišteje še 1 ali 2 dni za pot, če je to potrebno.

Trajanje delavnice 5 dni  6 dni 7 dni 
  8 dni 9 dni 10 dni 11 dni 
  12 dni
Dnevnica, vključno s potnimi stroški v € 800960 1.120 1.184 
1.248 
1.312  1.376 1.440
                      
Rok prijave v letu 2013 je 21. februar.

Povezave s področja opismenjevanja:


Katalog delavnic:

Katalog delavnic za razpisno leto 2013

Priročnik za izvajalce Grundtvig delavnic v pogodbenem letu 2012
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.