Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Comenius dvostranska šolska partnerstva


Akcija Comenius dvostranska šolska partnerstva omogoča, da se dve šoli iz dveh različnih držav, ki sodelujejo v programu VŽU, povežeta in izvedeta izmenjavo učencev ter jim omogočita učenje tujih jezikov ob delu na izbrani temi.

Glavni cilj dvostranskih šolskih partnerstev je recipročna izmenjava učencev, ki mora trajati najmanj 10 dni v vsaki državi. Izmenjave so obogatena delovna obdobja, v katerih skupini mladih delata skupaj na projektu, ob tem pa uporabljata tuje jezike kot sredstvo komuniciranja in učenja.

Izmenjave se lahko udeležijo manjše ali večje skupine učencev s spremljevalci. Manjšo skupino predstavlja najmanj 10 učencev in 2 spremljevalca, večja skupina pa zajema najmanj 20 učencev in 4 spremljevalce. Učenci morajo biti stari vsaj 12 let.

Prijavo lahko oddajo
osnovne šole, srednje šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole in domovi za učence in dijaški domovi.
Način prijave je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne administrativne omejitve so določene v nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje krije stroške izvajanja aktivnosti in mednarodnih potovanj. Višina dotacije je vezana na število mobilnosti izvedenih v okviru projekta. Dotacija je izplačana v obliki pavšalnega zneska, ki krije stroške mobilnosti in druge stroške projekta. Mobilnost je pot enega udeleženca v eno od držav partnerstva.

Dvostranska partnerstva
Najmanjše število mobilnostiNajvišja pavšalna dotacija v EUR
Izmenjava majhnih razredov (10 do 19 učencev)
1213.000
Izmenjava velikih razredov (20 ali več učencev)
2420.000

Rok prijave je 21.2.2013.

Trajanje projekta je do dve leti  (v primeru prijave v letu 2013 lahko aktivnosti potekajo med 1.8.2013 in 31.7.2015).

Pri pripravi se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.