Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Comenius večstranska šolska partnerstva


Akcija Comenius večstranska šolska partnerstva je namenjena povezovanju in sodelovanju najmanj treh šol iz treh različnih sodelujočih držav na skupno temo. Projekt mora imeti jasno opredeljeno temo in predvidene lokalne in mednarodne aktivnosti. Lahko je vključen v redne šolske aktivnosti in redni učni načrt.

Glavni cilj večstranskih šolskih partnerstev je prispevati k mednarodnemu sodelovanju izobraževalnih organizacij (od vrtca do srednješolske ravni). Projekt je lahko osredotočen na učence ali na šolo. Projekt sestavljajo načrtovane lokalne in mednarodne aktivnosti na določeno temo.

Aktivnosti oziroma rezultate določi partnerstvo v prijavi (npr. študijski obisk vodstva organizacije, projektni sestanki, izmenjave učiteljev in učencev, aktivnosti učencev povezane s temo projekta, priprava priročnika, mednarodna analiza, primerjava dejavnosti med šolami, izvedba seminarja, mednarodnih srečanj, obiski podjetij, itd.) Delo v drugačni šoli in v drugi državi omogoča razmislek o lastnih metodah poučevanja pa tudi vzpostavitev dragocenih poklicnih in osebnih stikov s kolegi na partnerski instituciji.

Prijavo lahko oddajo
vrtci, osnovne šole, srednje šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole in domovi za učence in dijaški domovi.
Način prijave  je natančneje definiran v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne administrativne omejitve so določene v nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje
krije stroške izvajanja aktivnosti in mednarodnih potovanj. Višina dotacije je  vezana na število mobilnosti izvedenih v okviru projekta. Dotacija je izplačana v obliki pavšalnega zneska, ki krije stroške mobilnosti in druge stroške projekta. Mobilnost je pot enega udeleženca v eno od držav partnerstva.

Večstranska partnerstvaNajmanjše število mobilnostiNajvišja pavšalna dotacija v EUR
Majhno število mobilnosti46.500
Manjše število mobilnosti810.000
Povprečno število mobilnosti12
13.000
Veliko število mobilnosti24
20.000

Rok prijave je 21.2.2013

Trajanje projekta je do dve leti  (v primeru prijave v letu 2013 lahko aktivnosti potekajo med 1.8.2013  in 31.7.2015).

Pri pripravi se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.